Ord & begravningsfraser

R - V

Här har vi samlat lite olika fraser och ord som kanske kan vara lite svåra att ha koll på eller behöver lite mer förklaring till vad det egentligen innebär.

 

Representant

Vi på Evighetens Vila brukar vara två representanter vid begravningen. Vi arrangerar eventuella blommor, ljus, begravningsprogram och personliga saker ni kanske önskar ha med på akten. Vi ser till att det hela blir lugnt, värdigt och vackert. Vi hjälper gästerna vid begravningen och förser vilsna själar med information om eventuell minnesstund samt vägbeskrivning om den är en bit bort. Ca två timmar innan själva begravningsceremonin tar plats så finns vi där med kistan eller urnan. Efter ceremonin städar vi undan och lägger ut blommor på antingen gravplatsen eller på plats avsedd för detta. Alternativet är om du själv och andra anhöriga önskar göra detta. Du väljer, vi gör allt för att möjliggöra dina önskemål. 

Runa

Samma som dödsruna.

Röcklin

En av prästens klädedräkter vid begravning: Röcklin, Alba eller Prästkappa. Röcklinet är en veckad, vit mässkjorta med vida ärmar, med ett vitt eller svart band den s.k. stolan, som hänger ner från axlarna.

Själamässa

Minnesmässa för en avliden ett tag efter dödsfallet.

Själaringning

Klockringning i kyrkan för att kungöra en församlingsmedlems död. Förr ringdes det direkt när man fått vetskap om dödsfallet. Många församlingar har numera själaringning en gång i veckan, andra har det varje nästkommande dag efter de fått vetskap vid en speciell tid. På vissa ställen är det helt avskaffad.

Skott

Namn på den platta i begravningsbilen som kistans främre ben står på. Detta gör så att kistan på ett smidigt sätt kan tas in i och ut ur bilen.

Skötselfria gravar

Benämning på gravplatser som inte kräver de efterlevandes skötsel. Exempel på skötselfria gravar är askgravlundar, kolumbarium, minneslundar, andra gravar som sköts av personal på kyrkogården. Önskar man att en vanlig urn- eller kistgrav skall bli skötselfri kan man ersätta planteringsytan med en stenhäll. Kolla först upp med kyrkogårdens bestämmelser att detta är okej.

Släktgrav

Samma som familjegrav.

Social död

När någon dör lever personen sedan i social mening. Man respekterar den dödes åsikter och den har betydelse för de närmaste. Ett tag efter döden ebbar betydelsen av den avlidne och dess åsikter ut. Personen är då även socialt död, social död föregicks förr av fysisk död.

Nuförtiden kan en människa bli socialt död före sitt dödsfall, t.ex. när de efterlevande inte har någon relation kvar till denne.

Solist

 

 

Att ha en solist med vid begravningen är ett sätt att göra det personligt, vackert och minnesvärt. Vi har samarbetspartners att rekommendera till detta. De har alla en passion för sång och musik och önskar fullända ett vackert farväl.

Antingen håller vi i kontakten med solisten eller om du själv önskar bli kontaktad av solisten. Detta för att komma överens om det som ska framföras. Om du har egna önskemål är det bra att förbereda information om låtar, texter och noter. Är det stycken som solisterna ej framfört förut så behöver de litet tid på sig för att förbereda och öva in stycket, gärna 3-4 dagar som minimum.

Är du däremot osäker på vad du vill ha framfört så har solisterna många fina förslag och kan hjälpa dig.

Kostnaden kan variera beroende på uppdrag och omfattning men vanligtvis är det 1500 – 3000 kronor. Ersättning för resa kan också tillkomma vid längre avstånd, så tänk på att prata med solisten om det ifall du själv har kontakten via telefon. Solisten fakturerar Evighetens Vila som sedan ordnar med ersättningen. 

Sorgband

Sorgband används idag ytterst sällan och få förstår vad det innebär. Det var ett sätt att markera att man hade sorg, ett svart litet band att fästa på kavaj eller rockslag, en hjälp för en själv och till dem man mötte. Man kunde också bära ett brett sorgband kring vänster arm.

Sorgetid

För kvinnor var sorgetiden 1 år och män 6 månader, då fick man inte gifta sig på nytt efter att ens maka/make avlidit. Denna lag upprättades 1734 och är givetvis inte aktuell längre.

Sorgklädsel

Traditionell klädsel eller när inget annat anges är nedtonade i snitt och utseende. Inga stora smycken eller mycket exponerad hud. Män brukar bära kostym i företrädesvis svart, men mörkblått eller grått fungerar också. Av tradition är man striktare klädd desto närmare anhörig man är. Kutym är svart slips och vit skjorta, de närmaste anhöriga bär dock vit slips. Närmast anhörig är partner, föräldrar, svärföräldrar, barn, syskon, far- och morförälder, syskons partners och barn, föräldrars syskon samt kusiner. För kvinnor är valfriheten större: kostym, dräkt/klänning eller kjol med blus. Samma kulörer gäller här företrädesvis svart men mörkblått och grått fungerar också. Nära anhöriga bär svarta strumpbyxor, barbent är man inte. Kjol/klänning slutar på eller under knäet. Djupa urringningar eller bara armar är ej heller att föredra. Barn kläs i finkläder och då är kulörerna mindre betydande för de mindre barnen, äldre barn bör ha mörka kläder på sig.

Valfri klädsel innebär att du kan välja fritt om du vill ha traditionella mörka kläder eller ljusa diskreta kläder, dock ej helvitt. Man klär sig fint för att hedra den avlidna och undviker kortärmat, kortkort eller djupa urringningar. Skrikiga kulörer brukar undvikas

Ljus klädsel, då brukar det vara milda kulörer som efterfrågas dock inte vitt som sticker ut ordentligt. Då kommer man helt enkelt inte i svarta kläder. Snittet av kläder är dock det samma som för traditionella, fint klädd, inga ärmlösa plagg eller festkläder.

Ibland finns det personlig klädkod t.ex. något som har med hobbys eller intressen som det avlidne haft, eller som ett sista önskemål. Då försöker man göra så gott man kan för att infria dessa. Om det är önskan om skinnställ från en MC-åkare eller färgglad klädsel för att någon älskade det så får man försöka så gott det går.

Sorgsmycken

Speciella smycken som bars förr när en nära anhörig eller framstående person hade avlidit.

Spridning av aska

Samma som utströende av aska. 

Svart slips

Se avsnittet under sorgklädsel.

Svepning

Det moment då den avlidne kläs i de kläder de anhöriga sett ut alternativt i svepskjorta. För att sedan bäddas ned i kistan.

Sänkning

Då kistan eller urnan sänks i ned graven. Sänkning av kista sker oftast av sex personer för att säkerställa värdigheten, det är kistbärarna som utför detta om inte personalen från kyrkan gör det efter själva begravningsceremonin. Urnsänkning kan ske av en person. Sänkning av urnan måste ske inom ett år från dödsfallet, det är valfritt om man som anhörig vill delta i detta. Vill man kan även en präst vara med på plats, som anhörig kan man själv vara den som sänker ner urnan i ett band.

Särkullbarn

Barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken/makan. T.ex. från ett tidigare förhållande eller äktenskap.

Tacksägelse

Tacksägelsen håller den avlidnes hemförsamling vanligtvis vid högmässogudstjänsten söndagen efter det att dödsfallet blev känt. Om de anhöriga önskar en begravning i enskildhet tar kyrkan oftast det på söndagen efter begravningen istället. Prästen läser upp den avlidnes namn, efter bönen ringer kyrkklockorna en kort stund.

Tal

Samma som begravningstal.

Testamentarisk efterarvinge

När någon blivit testamenterad en lott men avlidit så att arvingen inträder i dess ställe och tar över lotten.

Testamentsgivare

Samma som testator.

Testamentstagare

Se universell testamentstagare.

Testator

Den person som upprättar sitt testamente och dikterar kraven, testamentsgivaren.

Tyst avsked

På begravningsceremonin då defileringen/avskedet tar plats, händer det att anhöriga eller begravningsgäster håller ett begravningstal d.v.s. säger några ord till den avlidne. Tyst avsked betyder att de närmast anhöriga inte önskar sådana tal.

Universell testamentstagare

Har den döde testamenterat bort hela, eller delar av dödsboet så blir mottagaren dödsbodelägare och kallas då universell testamentstagare.

Urna

Samma som askurna.

Urngrav

Grav/gravplats för askurnor. En urngravplats är endast för urnor då platsen är begränsad, till skillnad mot en kist- eller jordgrav som är avsedd för kistor men för det mesta även rymmer urnor. En urngrav kan vara följande; en gravplats i jord, en urnkammare eller ett kolumbarium.

Urngravsättning

Gravsättning av urna innehållande askan efter en avliden person. Detta måste ske inom ett år från dödsfallet, anhöriga kan välja att vara med eller låta kyrkogårdens personal sköta det själva. Om de anhöriga deltar kan även en präst komma om man så önskar, de anhöriga kan själva sänka ner urnan med ett band om de så önskar. Vid gravsättning i minneslund får anhöriga ej deltaga och de anhörigas askor läggs ej i urnor efter kremering.

Urnkammare

Luftrum, oftast under jord, för en eller flera urnor. I urkammaren ställs således urnorna in alltefter som dödsfall i släkten inträffar. En särskild form av urnkammare kan man även kalla kolumbarium för.

Urnlund / Askgravlund

Gravkvarter eller område på en begravningsplats som uppförts endast för urngravplatser. I gravplatserna i en urnlund får kistor inte gravsättas. Urnlund är inte det samma som minneslund då en minneslund är ett helt anonymt gravskick där askan grävs ner -i sällsynta fall sprids ut- men alltid utan urna. 

Urnmaterial

Urnor görs i en mängd olika material med de delas in i två olika kategorier. Förgängligt material bryts ned inom 15 år i jorden, medan oförgängliga inte bryts ned alls. Se även text beträffande förgängliga och oförgängliga urnor.

Urnnedsättning

Samma som urngravsättning.

Urnnisch

En urnnisch är ett fack för en eller flera urnor i kolumbarium/urnmur. Urnnischer kan även förekomma i en vägg i en kyrka eller inne på ett krematorium.

Urnplåt

Graverad plåt/plakett vanligtvis i mässing innehållande namn, födelse- och dödsdatum för den avlidne. Plåten sätts fast på askurnan för att påvisa den dödes identitet, alternativt kan man gravera direkt på oförgängliga urnor.

Valfri klädsel

Valfri klädsel innebär att du kan välja fritt om du vill ha traditionella mörka kläder eller ljusa diskreta kläder, dock ej helvitt. Man klär sig fint för att hedra den avlidna och undviker kortärmat, kortkort eller djupa urringningar. Skrikiga kulörer brukar undvikas. Se mer utförligt om olika klädkoder under sorgklädsel.

Varvbegravning

Då man grävde gravar i rad efter den ordning folket i socknen avled, detta började på 1800-talet i norra Sverige.

Vattenbegängelse

När den avlidne begravs i vatten såsom i sjöar eller till havs, detta var en metod att göra sig av med sina avlidna i forntiden. Numera förekommer sjöbegravning -när den döde ges åt havet- under ordnade eller av nöden tvungna former.

Vila i frid / VIF

Väldigt vanlig hälsning på kort/band i kransar och buketter som skickas dit begravningen tar plats. Förkortas VIF. Svensk motsvarighet till engelskans RIP d.v.s. ”Rest In Peace”.

Visning

Eftersom de flesta dödsfall sker på sjukhus eller någon form av boende väljer många anhöriga att ta sitt sista farväl och samlas där. En del väljer att ha en separat visning strax efter dödsfallet eller en visning i samband med bisättning eller strax före begravningsceremonin. Förr i tiden samlades alla i hemmet där döden inträffat och tog ett sista farväl innan begravningen genomfördes. 

Visning är för många väldigt viktigt, att få se den avlidne för att kunna gå vidare i sorgeprocessen. Det är en högtidlig, stilla och vacker stund då de anhöriga har tillfälle att säga sina sista ord ansikte mot ansikte med den avlidne.

Bäst är att ha visning strax efter dödsfallet då den avlidnes utseende fortfarande är oförändrat. Om vi anser att det ej är tillrådigt med visning för öppen kista så upplyser vi er om det. Men ni bestämmer själv om ni vill se den avlidne. I vissa fall väljer en del att ha en sista hälsning vid en stängd kista för den närmaste familjen.

Det finns även de som föredrar att inte ha någon form av visning alls utan föredrar att komma ihåg den anhöriga som denne var i livet. 

Vit slips

De närmaste anhöriga bär vit slips på begravningen, övriga bär svart. Läs utförligare under sorgklädsel.

Rulla till toppen