Begravning utan ceremoni

När man redan sagt farväl

Begravning utan ceremoni med Evighetens Vila

Begravning utan någon som helst ceremoni kallas även för direktkremation, ej att förväxla med begravning över urna då man har begravningsceremonin efter själva kremationen. En del uppdrag vi får som är klassade som direktkremationer blir i realiteten begravning över urna i slutändan då askan transporterats till den del av landet eller utomlands där ceremonin ska hållas över urna. Evighetens Vila hjälper er ordna en begravning utan ceremoni om ni så önskar. Vissa kanske frågar sig varför man väljer en ceremonilös begravning och orsakerna varierar klart. Ibland är det faktiskt ett önskemål från den avlidne. Det kan även vara så att familjen precis innan eller efter dödsfallet och haft en inofficiell samling för ett sista farväl och tycker att det är tillräckligt. 

Direktkremationen genomförs på så vis att vi åker och hämtar den avlidne på bårhuset, kammar och klär denne i svepskjorta och bäddar ned i kistan, efter detta åker vi med värdighet till krematoriet med kistan. I Sverige är det lag om kista även om en avliden direktkremeras. Sedan är det dags för gravsättningen, om den avlidne ska läggas till vila i en askgravlund eller urngrav kan de anhöriga delta och på så vis ha en inofficiell begravning på så vis. Då krävs det att askan läggs i en urna. Vanligast är dock minneslund, vilket är ett helt anonymt gravskick och de anhöriga får ej deltaga när gravsättning sker.  Urna är oftast inte heller nödvändig då. Det händer också att de anhöriga sprider askan i vatten eller i naturen.

Bra att veta vid begravning utan ceremoni

En begravning utan ceremoni även kallad direktkremation är för dem som inte önskar någon ceremoni över huvud taget. Man kan dock även välja att genomföra en direktkremation för att senare ha en ceremoni över urna.

Vid direktkremation gravsätts den avlidne vanligen i en minneslund, det förekommer också att man gravsätter askan i askgravlund eller askgrav med då tillkommer kostnaden för urna. Askspridning i naturen eller till havs förekommer också, då krävs det att Länsstyrelsen godkänt den tilltänkta platsen för spridning.

Om ni önskar direktkremering så kräver Svenska kyrkan ett intyg på att ni är medvetna om att den avlidna kommer kremeras innan ceremonin. Detta intyget ordnar vi på begravningsbyrån och skickar in åt er efter att ni skrivit på. Ska askan placeras i minneslund kommer ytterligare ett intyg för påskrift för att säkerställa att ni är medvetna om de regler som finns för detta samt att ni ej får medverka på gravsättningen.

Enligt svensk lag ska gravsättning eller kremering av den avlidne ske inom 30 dagar från dödsfallet. Även om den avlidne ska kremeras direkt är det ändå lag på kista i Sverige. Vid kremering har de anhöriga upp till ett år på sig att besluta platsen för gravsättning av askan.

Hos oss på Evighetens Vila innebär en begravning utan ceremoni alltid kremering.

Begravning utan ceremoni

är samma som direktkremation

Orsakerna varierar till varför man väljer en ceremonilös begravning/direktkremation. Ibland är det en önskan från den avlidne, i en del fall har någon form av ceremoni redan skett inofficiellt. Det kan vara tidsaspekter, oenighet bland de anhöriga eller att ceremonin ska ske på annan ort vid senare tillfälle. Då erbjuder Evighetens Vila en s.k. direktkremation. Detta innebär att vi tar hand om den avlidne för bisättning och kistläggning innan vi sedan transporterar kistan till krematoriet. Efter kremationen gravsättes askan/urnan i det gravskick ni väljer.

kremering inom 30 dagar

från dödsfallet inträffat

Lagen säger att en gravsättning eller en kremering, ska ske inom 30 dagar från dödsdatum, då kan direktkremering vara ett alternativ när tiden inte  räcker till. Efter kremering har man ett år på sig för gravsättning. Då de anhöriga bestämt sig för gravsättningen bör detta genomföras så snart som möjligt av etiska skäl. En kremering ingår i begravningsavgiften för i Sverige folkbokförda medborgare. Ceremonilös jordfästning för kista förekommer väldigt sällan men går att ordnas, då tillkommer dock kostnader för gravsten.

transport av aska eller urna

efter en direktkremation

Efter att kremationen transporteras askan till gravplatsen, även kallat urntransport. Denna urntransport ingår i priset förutsatt att inte den totala transportsträckan tur och retur överstiger 4 mil. Överstiger transportsträckan 4 mil tillkommer 140 kr per överskjutande mil. I vissa fall kan urnan skickas med post, kostnaden för urntransport med post uppgår till 1800 kr. Har man inga önskemål gällande gravplats går det fint att välja en minneslund intill krematoriet, då slipper man extrakostnader för urntransport.

direktkremation

följande tjänster ingår

 • Dödsfalls och släktutredningsintyg
 • Fullmakt direktkremation
 • Gravsättningsintyg minneslund
 • Bokning av kremering
 • Kista (Avliden max 115kg)
 • Svepning i svepskjorta
 • Kistläggning
 • Transport med begravningsbil till Krematorium
 • Askkartong avsedd för minneslund
 • Gravsättning i minneslund
 • 4 mil sammanlagd körsträcka ingår. Därefter tillkommer 140 kr per mil för ytterligare färd.

Borgerlig begravning

Evighetens Vila hjälper dig planera och utforma en vacker borgerlig begravning

Rulla till toppen