Muslimsk begravning

Tvättad och lindad av familjen

muslimsk begravning

Muslimska begravningar är indelade i tre moment: tvättning och svepning, ceremoni och bön samt gravsättning. I samband med tvagningen brukar kroppen smörjas in med parfymerad olja. Då kvinnor förr inte var välkomna på gravsättningsmomentet har detta börjat lättas upp och oftast får de deltaga numera. Det kan dock vara bra att kolla upp detta innan om man tänkt gå på en muslimsk begravning och det finns kvinnor i sällskapet.

Viktigt inför en muslimsk begravning

Be läkaren att faxa in dödsbeviset till Skatteverket direkt, för att snabbt få fram gravsättningsintyg. Läkare måste alltid konstatera ett dödsfall men om de skickar in dödsbeviset direkt till Skatteverket så går det mycket snabbare att få de papper som är nödvändiga för begravningen ska kunna genomföras.

Det krävs snabb handläggning av gravsättningsintyg och gravplats för att kunna genomföra begravningen så fort som möjligt.

Innan en muslimsk begravning kan genomföras ska kroppen tvagas -Ghusl- samt svepas in i vita tygstycken – Kafan.

Be en Imam från den avlidnes Moské leda bönen i samband med tvagning och gravsättning,

Det finns ett speciellt gravkvarter för muslimer på krematoriets begravningsplats, nära ceremonihallen som även har inrättning för tvättning av den avlidne. Bärare av kistan kostar 1000 kr per person om inte familjen sköter det själv. Man behöver vara sex personer för att klara av att bära kistan. I Sverige är det lag på kista, så man får eller kan inte begravas utan.

muslimsk begravning

tvagning och svepning

Kremering är förbjudet inom islam, alla muslimska begravningar är jordbegravningar. Innan den avlidne är klar för gravsättning genomförs en tvagning kallad Ghusl samt svepning av kroppen kallad Kafan. Tvagningen utförs gärna av nära familjemedlemmar av samma kön som den avlidne. Den avlidnes kropp ska tvättas tre gånger, är kroppen inte är ordentligt ren efter den tredje tvättningen kan den tvättas ytterligare. Kroppen tvättas ett ojämnt antal gånger: tre, fem eller sju gånger totalt. Kroppen uppifrån och ner, kvinnors hår tvättas samt flätas i tre flätor. Sedan sveps kroppen i stora vita tygstycken enligt en särskild ordning. Svepningen förankras av fyra stycken band, ett binds vid huvudet, två runt kroppen och ett runt anklarna.

Ceremoni och bön

enligt muslimsk tradition

Efter tvagning och svepning transporteras kroppen till moskén eller ceremonihallen där man har en enklare ceremoni och ber en bön, Salat al-Janazah.

Salat al-Janazah läses upp vid moskén men inte inuti, exempelvis i ett bönerum, studierum eller på moskéns gård. Alla beende har ansiktet vänt mot Mekka och är uppradade i minst tre rader. De närmsta männen, övriga män, barn och kvinnor.

muslimsk gravsättning

i sverige läggs muslimer i kista

Sedan transporteras kroppen till begravningsplatsen. Traditionellt är endast män välkomna vid gravsättningen, detta har dock moderniserats och numera får oftast kvinnor också närvara. Enligt tradition gravsätts kroppen endast  i sin svepning. Eftersom det är lag på kista i Sverige gravsätts de flesta muslimer i en enklare kista. Kistan placeras så att den avlidne har ansiktet mot Mekka. När graven har stängts markeras graven ut med hjälp av en enkel gravmarkör i trä, det blir vanligare med enklare gravstenar även vid muslimska begravningar. Efter  begravningen och gravsättning samlas familjen och besökare tas emot. De sörjande tas extra väl omhand av nära och kära under sorgeperioden på 40 dagar, denna tid kan vara kortare i mer liberala familjer

Muslimsk begravning

Eller enklare ceremoni med muslimska inslag? Evighetens Vila hjälper dig skräddarsy begravning

Rulla till toppen