Begravning över urna

Ett år på sig med ceremoni och gravsättning

begravning över urna med Evighetens Vila

En av fördelarna med att välja begravning med urna är att du som anhörig har ett år på dig för att anordna själva begravningen och gravsättningen, när det gäller kista har man enbart de lagstadgade 30 dagarna. Detta kan vara praktiskt om delar av de anhöriga är bortresta eller bosatta utomlands och har svårt att ta sig hit. Dessutom kan ni hålla begravningen precis där ni vill då det är enklare att förflytta och få plats med en urna. Den väcker inte heller uppmärksamhet eller anstöt så som en kista kan göra. Vid begravning med urna går det att gravsätta direkt efter ceremonin. I annat fall måste man planera in en gravsättning av askan vid senare tillfälle.

Ceremonin Vid begravning över urna

Begravningsceremonin med urna planeras på samma vis som en begravning med kista.. Skillnaden är  är att det står en urna istället för en kista framför begravningsgästerna. Man kremeras alltså före begravningsceremonin istället för efter. Vid begravning över urna  brukar man placera urnan på ett bord så den syns bättre, antingen kan man lägga en krans runt om eller fästa ett arrangemang på sidan av urnan eller kring locket. Vid avskedet lägger man blommorna kring urnan istället för på kistan. Hos Evighetens Vila Begravningsbyrå får ni hjälp att skapa en vacker och personlig begravning med urna.

begravning över urna

med gravsättning efter

Om man önskar att den avlidne ska gravsättas i samband med begravningsceremonin och samtidigt ska kremeras så är det enda alternativet att ha en begravning över urna. Enda undantaget för detta är om den avlidne ska läggas till sista vilan i en minneslund, då detta är ett anonymt begravningsskick och de anhöriga inte får deltaga vid själva gravsättningen. Om begravningen följer en religiös ordning  är det precis samma procedur som vid en jordbegravning över kista. När det är dags att avrunda ceremonin följer de anhöriga och begravningsgästerna med ut till gravplatsen där urnan gravsätts i antingen en urngrav, i en askgravlund eller kolumbarium.

När man gravsätter aska i minneslund har man oftast ingen urna heller utan gräver ned eller sprider askan direkt i naturen.

Gravsättning till sjöss

med urna

Det naturliga för denna typ av begravning är att ha själva begravningsceremonin utomhus antingen på land eller till havs för att sedan avslutas på en båt till havs där man sedan sänker ned urnan i havet eller sprider askan för vinden. Detta måste dock förankras och beviljas hos Länsstyrelsen först men detta ordnar Evighetens Vila åt er.

Begravning över urna

Evighetens Vila hjälper dig planera och utforma en vacker begravning över urna.

Rulla till toppen