Transport

Den sista färden

Det är mycket att tänka på vid ett dödsfall. Transporten är en del av det. Sker dödsfallet på sjukhus, kommer sjukhusets personal att ombesörja förflyttningen till bårhuset. Ansvaret för transporten kommer däremot falla på dig som anhörig om dödsfallet skulle inträffa utanför sjukhus. Kontakta oss utan dröjsmål så ser vi till att ordna en värdig transport från exempelvis hem, boende osv.

Vi har jour dygnet runt 24/7

Kostnaden för transporten debiteras dödsboet, dvs. den dödes kvarlåtenskap. Skulle det inte finnas några pengar kvar i dödsboet, är det beställaren som debiteras transporten. Landstinget kan i vissa undantagsfall stå för kostnaden om tex. läkare skulle kräva en obduktion om extra transporter mellan bårhus förekommer. 

Du kan känna dig trygg när du anlitar Evighetens Vila. Vi gör vårt yttersta för att ge värdighet och respekt till både den avlidne och till er efterlevande i sorg.

Tyvärr tar inte Evighetens Vila uppdrag med körningar av avlidna till och från utlandet längre.

Vad kostar

transport av avliden?

2 200kr – grundavgift för transport med begravningsbil.

**Grundavgift**  Ingår max 4 mil total körsträcka. Utgångsort: Fleninge, Skåne. Ytterligare färd kostar 154 kr/påbörjad mil.

Evighetens Vila Begravningsbyrå Transport Avliden
Evighetens Vila Begravningsbyrå Transport Utomlands

TRANSPORT UTRIKES

När Sverige inte är "hemma"

Det är en mycket omfattande process att transportera en avliden till utlandet. Förberedelserna inför resan innefattar komplicerat praktiskt och administrativt arbete, i synnerhet vid transport med flyg. Det gör att det i rimliga fall blir både billigare och enklare att ordna transport med begravningsbil än att transportera avlidna med flyg.

Begravningsavgiften som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion täcker inte transportkostnader till forna hemländer. Denna kostnad tas från kvarlåtenskapen i dödsboet. Skulle det inte finnas några pengar kvar, betalas transporten i sista hand av beställaren.

Ska den avlidna transporteras långväga bör balsamering ske innan resan. Oavsett måste kistan ha en zinkinsats som förseglas genom lödning efter att den avlidne kistlagts. Transporteras den avlidne med flyg, måste kistan även förses med flygemballage till en ytterligare extra kostnad.

Priset för flygtransport av avliden börjar från 30 000 kr.

Alternativet kan vara att kremera den avlidne i lokalt krematorium och därefter transportera kvarlevorna i urna om den avlidnes religion inte motsäger detta.  En flygtransport med urna som handbagage kostar ungefär lika mycket som en vanlig flygbiljett. Att genomföra en transport av urna kan utföras av dig själv, kurir eller flygfrakt och är således mycket enklare och billigare än transport av en kista.

Tyvärr tar inte Evighetens Vila uppdrag med körningar av avlidna till och från utlandet längre.

TRANSPORT deceased ABROAD

good things to know

Transporting the deceased abroad is a comprehensive process. It requires a lot of work in practical and administrative terms and a lot that needs to be prepared. At Evighetens Vila it is sometimes cheaper transporting via hearse rather than booking a flight, since the cost of the flight goes by weight. The funeral fee we pay in the Swedisk taxes does not include transport to former home countries. You have to pay for this yourself.

If a deceased person is to be transported far, embalming is to be done before, which also extends the time. The coffin must have a zinc insert, soldered shut and if the deceased is to be flown, the coffin must be provided with air packaging. Usually the cost of a transport abroad starts at around SEK 30000

Unless the deceased’s religion says otherwise, an alternative is to cremate the deceased and transport the ashes instead. An urn transport costs as a regular airplain ticket. Conducting a transport of the urn is much easier to obtain a permit for. However, a cremation must be performed previously, which rarely is done within 2 weeks.

Unfortunantely Evighetens Vila does not do overseas transportations for coffins anymore.

lotus

BEGRAVNING UTOMLANDS

ATT TÄNKA PÅ

Oavsett om det är kista eller urna som transporteras utanför Sverige, gäller följande enligt mottagarlandets konsulat:

En dokumenterad mottagare behöver anges med namn, personnummer, adress, telefonnummer i ankomstlandet. Vid uthämtning krävs giltigt ID/pass.

Vid transport i kista MÅSTE det finnas en hermetiskt tillsluten zinkinsats. Detta sker genom lödning och görs för att säkerställa att inget tar sig in eller ut från kistan efter plombering.

Det mest tidskrävande vid utlandstransport är det administrativa. Det krävs intyg för sanitet, balsamering, lödningsintyg för kistan och passersedel osv.

Samtliga dokument ska i de flesta fall sedan översättas till mottagarlandets språk, därefter vidimeras med stämpel om korrekthet.

Processen tar ca. 5 arbetsdagar om allt är i sin ordning och fortlöper enligt plan. Det praktiska med kroppen och kistan ordnas parallellt medan det administrativa behandlas.

Tyvärr tar inte Evighetens Vila uppdrag med körningar av avlidna till och från utlandet längre.

 

Kontakta Evighetens Vila om du har frågor

Rulla till toppen