Judisk begravning

Rivna tygstycken symboliserar sorg

judisk begravning

När en troende judisk person avlidit lämnar de anhöriga inte den döde ensam. Någon sitter och övervakar den avlidne, en vän eller familjemedlem.  Den avlidne ska av respekt begravas inom en dag men numera går det att dröja något för att samla familjen, annars brukar det i Sverige genomföras efter två dagar. Det är många moment som ska genomföras för de anhöriga. De närmsta skall fullfölja processen men även andra familjemedlemmar får lov att deltaga. Då flickor under 12 och pojkar under 13  räknas som barn får dessa inte deltaga.  Om den avlidne är ett barn under 30 dagar så gäller inte de omfattande traditionella rutinerna.

Vita kläder

utan fickor

Balsamering undviks i möjligaste mån av respekt för den avlidnes integritet. Den döde tvättas och kläs i vita plagg, det görs ingen skillnad på män och kvinnor i denna förberedelse. De vita plaggen symboliserar likhet inför döden, oavhängig på social status, materiella tillgångar eller kön. Det får inte förekomma några fickor i plaggen, eftersom ingen kan ta med sig något in i döden. Dessutom dömer Gud dig efter dina handlingar på jorden och inte på de ting eller rikedomar du samlat ihop, vilket kläderna symboliserar.

Då det anses vara ohövligt att titta på någon som ej kan se tillbaka på dig har man ingen visning mer än möjligen för att identifiera den döde. Av samma anledning har man stängd kista vid själva begravningen. Kistan är av enkelt snitt utan metall på. Begravningsceremonin hålls direkt på begravningsplatsen.

traditionell jordbegravning

men kremation förekommer

Om Rabbinen tillåter det har somliga en kistdekoration eller någon annan smyckning på kistan, men traditionellt hålls begravningen utan blommor. 

Ceremonin består av högläsning ur Toran, psalmer, och berättelser rörande den avlidne, dennes goda sidor och hur saknad den är. Antalet talare varierar. Efter ceremonin gravsätts kistan. Det är traditionell jordbegravning som gäller och ortodoxa judar accepterar inte kremering. Mer liberala judar väljer ibland att kremeras, det är dock inte säkert att Rabbinen vill förrätta en begravning för dessa. Om det är okej så är det ofta på premisserna att kremationen genomförs efter begravningsceremonin. 

De anhöriga fyller graven med några spadar jord vardera som ett uttryck för deras godhet gentemot den avlidne. Eftersom de gör detta trots att den avlidne inte bett dem, inte kan återgälda eller tacka så anses det som en fin gest.

rivna tygbitar

symboliserar sorg

Barnen till den avlidna river upp ett tygstycke fäst på vänster sida, övriga anhöriga på höger sida, detta i ett uttryck för sorg. Samtidigt som man river ber man bönen Dayan Ha’emet. Förr rev man upp kläderna men numera är det separata tygstycken. Ser man någon med dessa tygstycken ska man alltid beklaga dödsfallet.

Sorgetiden Shiva pågår de första sju dagarna, då ska man fokusera på det goda den avlidne gjort. Shloshim pågår i 30 dagar från begravningsdagen, denna tid är för att återgå till en ny vardag utan den avlidne. Yahrzeit är årsdagen efter begravningen då gravstenen vanligtvis reses, men det går även att resa den efter Shloshim.

Begravning med judiska inslag

Önskar ni en annorlunda begravning med judiska inslag? Evighetens Vila hjälper dig skräddarsy detta.

För en traditionell judisk begravning finns det specialiserade judiska byråer som ombesörjer detta.

Rulla till toppen