Ord & begravningsfraser

F - J

Här har vi samlat lite olika fraser och ord som kanske kan vara lite svåra att ha koll på eller behöver lite mer förklaring till vad det egentligen innebär.

 

Familjegrav

Gravplats med flera gravar och utrymme för flera stoft (kistor) eller askor (urnor). Förr menade man att familjen eller släkten själva köpt en grav för syftet, numera då gravrätterna är gratis är de även en familjegrav om fler får plats. 

Flaggregler sorg

Primärt är det sorgehuset som flaggar, men även andra som vill visa sin sorg får lov, exempelvis på den dödes arbetsplats. Flaggan hissas på halvstång vid två tillfällen antingen på dödsdagen eller dagen efter, och sedan på begravningsdagen innan begravningen skett. När begravningen är över (samma dag) hissas flaggan i topp igen. Först ska flaggan hissas i topp och sedan halas ner till 2/3 av flaggstångens höjd. På fasadstänger ska flaggan befinna sig mitt på stången, innan flaggan halas ned ska den först upp i topp.

Finhuggen yta

Finhuggen ytbehandling på gravsten. Stenen bearbetades ofta manuellt så att en slät men naturlig yta uppnåddes.

Fysisk död

Död enligt dödsbegreppet, personen är död i egentlig mening. I motsats till socialt död.

Förgängligt material

Förgängligt material är sådant som förintas inom 15 år i en jordgrav t.ex. svartplåt, trä, träfiber, stärkelsemassa, sand, bark m.m. Motsatsen till detta är oförgängligt material.

Förning

En numera utdöd tradition, förningen bestod av olika sorters kalasmat, ungefär som ett knytkalas som skickades i förväg till minnesstunden. Man organiserade förningen så att inget skulle fattas.

Förordnande

Nedtecknad sista vilja hur någon önskar att begravningen skall ordnas och utformas rent praktiskt. Kan även vara en juridisk skrift om vem som ska ärva vad i testamente, eller ekonomisk avsättning av medel till begravningen hos bank eller tecknande av liv- eller begravningsförsäkring.

Förrättningsmän

Två personer utanför dödsboet, kunniga och trovärdiga som upprättar bouppteckningen.

Giftorätt

Hälften av makarnas gemensamma tillgångar som finns kvar när skulderna dragits av. (Nettotillgångar)

Gravanordning

Gravvårdar, gravöverbyggnader, stenramar, staket eller liknande på en gravplats.

Gravform

Samma sak som gravtyp och gravskick.

Gravplats

Plats för en/flera gravar på begravningsplats/kyrkogård. En gravplats med utrymme för flera gravar kallas för familjegrav eller släktgrav.

Gravrätt

Den rätt som finns när en gravplats på en allmän begravningsplats lånas till någon för gravsättning. Detta ”lån” sker om 25 år per gång om man inte missköter eller säger upp sin gravrätt/gravplats. Går att förlängas eller överlåtas till annan familjemedlem.

Gravskick

Med gravskick kan både begängelseform eller gravtyp menas.

Gravstensrenovering på plats

När man rengör, eventuellt fyller i bokstäver, förseglingslackar dessa och vaxar stenen så att den ser fin ut igen. Detta sker på kyrkogården så att stenen aldrig lämnar sin plats eller riskerar att gå i sönder i transporter och lyft utan i stället blir varsamt renoverad när vädret tillåter.

Gravsättning

Placering av stoft eller aska på en bestämd gravplats samt nedgrävning eller spridande av aska i minneslund eller på någon annan plats.

Gravsättningsintyg

Inlämnas via anhöriga eller begravningsbyrån till Svenska Kyrkan då man bestämt var en avliden ska läggas för sin sista vila, detta intyg fås via Skatteverket för att garantera att den avlidne blir gravsatt. När kyrkogårdsförvaltningen/pastoratet registrerat vart den avlidne ska vila och den avlidne slutligen är gravsatt skickas detta åter, ifyllt till Skatteverket.

Gravtyp

Kistgrav, urngrav, kolumbarium, asklund och minneslund är exempel på olika gravtyper eller gravformer.

Handbukett

Den ros eller lilla bukett som man lägger på eller vid kistan vid avskedstagande under begravningsakten/begravningsceremonin.

Halvstång

Se flaggregler.

Huvudman

Församling inom Svenska kyrkan eller kommun som skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst område.

I kretsen av de närmaste

”I kretsen av de närmaste” är ett utryck som beskriver samma sak som ”begravning i enskildhet”.

Ingångsmusik

Orgelmusik eller inspelad musik som inleder begravningsgudstjänsten/begravningsceremonin. Under ingångsmusiken kan anhöriga och begravningsgäster ta plats i kyrkan/kapellet.

Ingångspsalm

Psalm som inleder en gudstjänst exempelvis begravningsgudstjänsten. I Svenska kyrkan föregås ingångspsalmen ofta av ett längre orgelpreludium, så kallad ingångsmusik.

Jordbegravning

En begravning där kistan med den avlidne gravsättes i jorden i samband med ceremonin. Detta är samma sak som kistbegravning. Motsatsen är kremationsbegravning där den avlidne gravsätts först efter kremation.

Jordfästning

Ett formellt ord för begravning eller gravsättning.

Jordgrav

Jordgrav är som det låter en grävd grav i jord, avsedd för kistor eller urnor. Oftast syftar man på en kistgrav – inte urngrav- när begreppet används. En kistgrav kan också vara en gravkammare.

Rulla till toppen