Gravskick

Gravskick är olika sätt att begravas på.

Gravskick är helt enkelt ett ord för hur man kan bli begravd såsom minneslund, jordbegravning, askgravlund m.m.

Ett gravskick med namn och upplåten plats finns generellt kvar i 25 år. Platsen betalar vi inget för utan det är skötsel och gravsten/plakett som kostar. 

Här under ska vi gå igenom lite olika varianter som finns från anonyma gravskick till kistgrav med gravsten. Olika kyrkogårdar kan ha lite varierande villkor och priser på de olika gravskicken så detta är en enklare och mer generell beskrivning.

Minneslund

Ett anonymt gravskick

En minneslund är en plats där det begravs kremerade askor efter avlidna, i de flesta minneslundar grävs askorna ner men i ett fåtal sprids askan i naturen. Ett anonymt gravskick betyder att det inte finns någon gravsten, plakett eller liknande med namnet på den avlidne. När kremeringen skett läggs askan i en kartong i väntan på gravsättningen.

När det sedan är dags att gravsätta askan så gör vaktmästaren från Svenska kyrkan detta och som anhörig får man inte vara med eller få veta exakt vart den avlidne är begravd. När gravsättningen har skett skickar Svenska kyrkan hem ett papper till den anhöriga för att informera om detta.

Blommor och ljus får man enbart sätta på anvisade platser. Skötsel utförs av personal på kyrkogården.

Direktkremering begravning i Minneslund gravskick Evighetens Vila begravningsbyrå
Askgravlund Evighetens Vila begravningsbyrå

Askgravlund

plakett med namn på den avlidne

En askgravlund eller asklund påminner om en minneslund, med det att det är flertalet askor som begravs på samma område.

Skillnaden att de anhöriga oftast får lov att närvara vid gravsättningen om man så önskar och bokar tid, dessutom brukar en plakett med namn, födelse- och dödsår sättas upp på en gemensam plats och alltså inte exakt där askan blivit begravd. Plaketten är något man får betala för och Svenska kyrkan tar ut självkostnadspris som kan variera med ort och kyrkogård. Hos vissa kyrkogårdar ingår en papp-urna, hos andra får man betala för en enklare urna eller ordna en egen. Skötseln utförs av personal på kyrkogården.

I likhet med minneslunden är det inte helt fritt att sätta ljus och blommor utan de sätts på anvisade platser.

Askgravplats

En egen plats med plakett eller gravsten

Askgravplats är en egen grav av mindre mått. Här får man givetvis vara med vid gravsättningen. Då personalen på kyrkogården handhar skötseln upplåtes gravarna på så vis med begränsad gravrätt. Det finns bestämmelser för hur mycket utsmyckning man som anhörig får sätta kring dessa gravar, plantering är inte tillåten, detta för att underlätta skötsel och ett propert och enhetligt intryck.

Askan gravsätts ofta i urna även om lokala skillnader kan förekomma, alla gravarna på askgravplatsens kvarter ser likadana ut. Det finns lite olika upplägg för utseende, en del har en gravsten av bestämt mått som läggs som ett lock över urnan. Andra har en plakett nere i kanten av stenläggningen. På grund av detta kan det variera ganska friskt vad priset hamnar på då kostnad för detta inte ingår, skötseln av gravområdet får man också betala för.

Askgravplats gravskick Evighetens Vila begravningsbyrå
Urngravplats Evighetens Vila begravningsbyrå

Urngrav

en traditionell grav av mindre mått

Urngrav är precis som det låter en gravplats för urna, då urnor inte tar upp lika stort utrymme som kistor brukar dessa gravar var mer kvadratiskt utformade. 

Gravstenen har friare utformning även om det ofta finns vissa bestämmelser för olika kvarter på kyrkogården. De anhöriga bestämmer fritt vilka utsmyckning de önskar ha då få bestämmelser eller begränsningar finns för blommor, ljus m.m. Givetvis får de anhöriga delta vid gravsättningen.

Om de anhöriga önskar att kyrkogårdens personal ska ta hand om skötseln så får man i så fall betala en summa för detta.

Om man inte tar hand om graven under en tid och låter ogräs ta över, så kan graven återtas p.g.a. misskötsel.

Kolumbarium

En urnmur eller ett gravvalv

Urnmur/ kolumbarium är som det låter: en mur där askan, i sin urna, sätts in och förseglas med en sten. Det finns en plats där man kan sätta en bukett eller ett ljus.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel men man får själv ordna gravstenen som förseglar urnans vilorum. På stenens utformning  finns speciella krav som måste efterlevas.

Det är tillåtet för de anhöriga att vara med med när urnan gravsätts.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer begära en summa för skötseln av platsen. Kolumbarium kan finnas både utomhus och inomhus men är en ovanligare variant av gravsättning.

Kolumbarium gravskick - begravning med Evighetens Vila begravningsbyrå
Kistgrav begravning med Evighetens Vila begravningsbyrå

Kistgrav

en traditionell grav för kista

Kistgrav är den traditionella graven, vi har jordfäst i oändlig tid men samtidigt fanns inte så många andra alternativ förr i tiden. Jordbegravning är alltså att begrava hela kistan i en grav, kistgrav.

För utformningen av gravstenen finns vissa bestämmelser för olika kvarter på kyrkogården, innan tillverkning av gravsten skickas en ansökan in. De anhöriga bestämmer fritt vilka utsmyckning de önskar ha då få bestämmelser eller begränsningar finns för blommor, ljus, planteringar m.m. Givetvis får de anhöriga delta vid gravsättningen eftersom den ofta är en del av själva begravningen.

Önskar man att kyrkogårdens personal ska ta hand om skötseln så får man i så fall betala en summa för detta. Om man inte tar hand om graven under en tid och låter ogräs ta över, så kan graven återtas p.g.a. misskötsel.

Har du frågor om gravskick?

Kontakta Evighetens Vila för kostnadsfri rådgivning

Rulla till toppen