Dödsboanmälan

Dödboanmälan kan ersätta bouppteckning

När dödsboet inte har tillräckligt med pengar för att kunna täcka ens en bouppteckningskostnad kan kommunen göra en förenklad bouppteckning åt dödsboet som kallas för Dödsboanmälan.

dösboanmälan

vilka kriterier?

Om inga pengar finns i dödsboet brukar man be kommunen om hjälp med en så kallad dödsboanmälan, denna ersätter bouppteckningen och behöver inte sändas in av dödsboet till Skatteverket. Det kan vara bra att veta att kommunen kan neka till att genomföra en dödsboanmälan om den blir för komplicerad eller om de anhöriga inte inkommer med efterfrågade uppgifter. Alternativt inte inkommer med uppgifterna i tid.

Om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet i Sverige eller utomlands går det inte att göra någon dödsboanmälan. Har man inte råd att anlita någon för en bouppteckning så får man helt enkelt göra den själv. Se mer information på sidan Bouppteckning.

Mer information finns på Helsingborgs kommuns hemsida. Där finns även kontaktuppgifter ifall dödsboet är helt eller delvis utan pengar så att man kanske behöver finansiellt stöd för att kunna genomföra en  begravning.

juridik_dodsboanmalan_evighetens_vila
juridik_dodsboanmalan_evighetens_vila_begravningsbyra

vem ansöker om dödsboanmälan

hur går det till?

Det är dödsboet som självt ska ansöka om dödsboanmälan, samma sak om man behöver finansiellt stöd för begravning. Detta får inte begravningsbyrån eller en jurist göra åt dig. Vi på Evighetens Vila stöttar och hjälper med det vi kan om du tycker det är för komplicerat och inte vet i vilken ände du ska börja.

Först och främst ska du så snabbt det går kontakta kommunen så de kan se om hjälp är aktuellt. Vill du ha hjälp med begravningskostnader är taket ett halvt prisbasbelopp (ca 23 650 år 2020 i Helsingborg) och vissa saker ingår inte så som begravningsprogram eller handbuketter. Villkoren kan skilja sig från kommun till kommun och så även stödsumman. Det är kommunen den döde var folkbokförd i som man ansöker om hjälp hos. För ekonomiskt bistånd måste först en bouppteckning eller dödsboanmälan ha gjorts.

 

Dödsboanmälan

detta krävs:
  • Den avlidne var folkbokförd och bodde i kommunen där bidrag sökes.
  • Det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • De anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen.

Kommunen ger inte bistånd för transporter till andra länder.

Kontakta dödsbohandläggare i Helsingborgs kommun

Telefon 042-10 78 75.

Telefontid tisdag-fredag mellan klockan 09:00 och 11:00.

Arbetsmarknadsförvaltningen finns på Järnvägsgatan 35, våning 2.

sorg_droppar

Har du frågor om dödsboanmälan?

Eller saknar dödsboet tillgångar?

Rulla till toppen