Begravning utomlands

Begravning utomlands

Det kan finnas olika anledningar till varför man vill begrava en anhörig utomlands. Att ordna en begravning utomlands kräver många förberedelser. Låt oss på Evighetens Vila bidra med kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig med processen.

Vi har erfarenhet av att hjälpa anhöriga att få den avlidna transporterad och begravd utanför Sverige. Vi planerar den avlidnas sista resa med med målet att ha en värdig, säker och varsam transport.

Evighetens Vila hjälper dig som anhörig genom hela processen. Vi tar hand om allt som behövs gällande dokumentation, intyg, kontakter med myndigheter, ambassader eller konsulat, och all logistik kring transporten till önskat land.

En transport av avliden till utlandet är en omfattande process. Det kräver mycket arbete rent praktiskt och administrativt och mycket som måste förberedas. Hos Evighetens Vila är det ibland billigare att boka transport med begravningsbilen än att boka flyg, då kostnaden för flyget går efter vikten. I begravningsavgiften som vi betalar i Sverige ingår det inte transporter till forna hemländer. Man får alltså betala detta själv.

Är det en avliden som ska transporteras långt får balsamering ske innan, vilket även drar ut på tiden. Kistan måste ha en zinkinsats som ska lödas igen och ska den avlidne flygas måste kistan förses med flygemballage. Vanligtvis startar kostnaden för en transport utomlands på runt 30000 kr

Om inte den avlidnes religion säger annorlunda är ett alternativ att kremera den avlidne och transportera askan istället. En urntransport kostar ungefär lika mycket som en vanlig flygbiljett. Att genomföra en transport av urna är mycket enklare att få tillstånd till. Dock måste en kremation göras innan, vilket sällan är klart inom 2 veckor.

Transport abroad with Evighetens vila

Transportation of the deceased abroad is a comprehensive process. It requires a lot of work, in practical, administrative terms and there is a lot that needs to be prepared. At Evighetens Vila it is sometimes cheaper transporting via hearse rather than booking a flight, since the cost of the flight goes by weight. The funeral fee we pay in the Swedisk taxes does not include transport to former home countries. You have to pay for this yourself.

If a deceased person is to be transported far, embalming is to be done before, which also extends the time. The coffin must have a zinc insert, soldered shut and if the deceased is to be flown, the coffin must be provided with air packaging. Usually the cost of a transport abroad starts at around SEK 30000

Unless the deceased’s religion says otherwise, an alternative is to cremate the deceased and transport the ashes instead. An urn transport costs as a regular airplain ticket. Conducting a transport of the urn is much easier to obtain a permit for. However, a cremation must be performed previously, which rarely is done within 2 weeks.

att tänka på

gällande begravning utomlands

Oavsett om det gäller kista eller urna som transporteras gäller följande alltid enligt mottagarlandets konsulat: En dokumenterad mottagare med namn, personnummer, adress, telefonnummer i ankomstlandet. Vid uthämtning krävs giltigt ID/pass.

Gällande kisttransport MÅSTE det finnas en ihoplödad zinkinsats, detta för att säkerställa att inget från kistan tar sig ut.

Varför det tar tid att ordna med en utomlandstransport är eftersom det krävs många intyg för sanitet, balsamering, lödningsintyg för kistan och passersedel. Utöver detta ska kroppen och kistan ordnas med, samtliga dokument ska översättas och stämplas. Runt 5 arbetsdagar tar detta arbete om allt går precis som det ska.

 
_begravning_utomlands
Evighetens Vila Begravningsbyrå Transport Utomlands

Förberedelser innan dödsfallet

för effektivare förfarande

Eftersom det är ett omfattande arbete är det bra att förbereda redan innan dödsfallet inträffat:

  • Kontakta oss på Evighetens Vila för prisuppgift och personlig vägledning.
  • Ordna en kontaktperson i det land dit där avlidne ska gravsättas. Ange kontaktuppgifterna till denne såsom namn,personnummer mail, telefonnummer och adress. Kontaktpersonen kan även vara en begravningsbyrå som ska ta hand om det resterande på plats.
  • Informera er läkare om att ni kommer att behöva följande dokument, direkt efter dödsfallet: 1. Dödsorsaksintyg 2. Dödsbevis 3. Smittorisk-/Sanitetsintyg i original
  • Leta reda på personens identitetshandlingar gärna aktuella svenska samt från hemlandet.

Transport utomlands

Evighetens Vila hjälper dig skräddarsy din transportlösning

Scroll to Top