Begravning utomlands

Begravning utomlands

Att ordna en begravning utomlands kräver många förberedelser här finns information då det kan vara svårt att hitta annars.

Evighetens Vila gör dock inga transporter till och från utlandet längre.

 Det är dock väldigt få som faktiskt genomför transporten utomlands. Största anledningen till att man i slutändan trots allt väljer att begrava sin avlidne i Sverige, är för att det blir för stora kostnader att bära för de efterlevande.

Kostnaden för transport utomlands

börjar på 30 000 SEK.

En transport av avliden till utlandet är en omfattande process. Det kräver mycket praktiskt och administrativt arbete.

Ibland är det många gånger billigare att boka transport med begravningsbil inom Europa än att boka flyg, då kostnaden för flyget går efter vikt och kan bli väldigt dyrt.

Tillåter den avlidnes religion, är ett alternativ kremera och transportera kvarlevorna i urna. En urntransport kostar ungefär lika mycket som en vanlig flygbiljett. Att genomföra en transport av urna är således mycket enklare och billigare. 

I begravningsavgiften vi betalar i Sverige ingår inte transport utomlands, utan det får dessvärre dödsboet eller beställaren själv bekosta.

Evighetens Vila utför dock inte transporter till och från utlandet längre.

Evighetens Vila Begravningsbyrå Transport Utomlands
Evighetens Vila Begravningsbyrå begravningsbil

Att tänka på

Vid begravning utomlands
  • Transport måste ske i kista med zinkinsats för att förhindra eventuellt läckage eller smittspridning.
  • Ska den avlidne transporteras i varmt klimat, bör denne balsameras innan transport.
  • Begravningsavgiften täcker inte begravning utomlands.
  • När man ska transportera en kista utomlands krävs det en formell mottagare av kistan innan den anländer. Mottagarens namn och personnummer måste anges tillsammans med ett telefonnummer. Mottagaren måste kunna identifiera sig när hon eller han ska hämta ut kistan.
  • Det kan ta upp till en vecka att planera och administrera en utlandstransport, då många intyg ska tas fram och hinna översättas.

Evighetens Vila utför dock inte transporter till och från utlandet längre.

Hur kan jag själv påverka

Processen?
  • Begär ut Dödsorsaksintyg, Smittorisk-/Sanitetsintyg i original,  säkerställ att samma läkare som dödförklarat den avlidne omedelbart faxar eller mailar in Dödsbevis till Skatteverket för snabbare hantering. Leta reda på den avlidnes pass eller andra identitetshandlingar.
  • Anlita begravningsbyrå i hemlandet. Uppdraget kan inte påbörjas innan begravningsbyrå anlitas som kan ta emot kistan i hemlandet. Viktigt att detta är på plats innan flyg kan bokas. Ge begravningsbyrån tillgång till efterfrågade dokument och förbered dem på att ta emot kistan.
  • Arbetet med logistik, bokningar och dokumenthantering tar i vanliga fall minst 4 arbetsdagar.
  • Efter mottagarlandets ambassad utfärdat passersedel, genomförs transporten till hemlandet.

Evighetens Vila utför dock inte transporter till och från utlandet längre.

dodsbo_ekonomi
Hourglass Evighetens Vila Begravningsbyrå

Hur lång tid

Tar det?

Den avlidnes religion föreskriver många gånger  gravsättning inom en viss tidsram. 

Men man kan inte garantera hur lång tid ett visst uppdrag kan ta i anspråk då många instanser är inblandade. T.ex läkaren kan dröja med att skicka in dödsfallsbeviset till Skatteverket, eller att postgången försenar viktiga dokument som krävs för transporten.

Evighetens Vila utför dock inte transporter till och från utlandet längre.

Transport abroad - information

Transportation of the deceased abroad is a comprehensive process. It requires a lot of work, in practical, administrative terms and there is a lot that needs to be prepared. At Sometimes it´s cheaper transporting via hearse rather than booking a flight, since the cost of the flight goes by weight. The funeral fee we pay in the Swedisk taxes does not include transportation abroad. You have to pay for this out of the funds from the estate or yourself as client.

If a deceased person is to be transported far, embalming is to be done beforehand, which also extends the time. The coffin must have a zinc insert, hermetically sealed and if the deceased is to be transported by air, the coffin must be provided with air packaging. Usually the cost of a transport abroad starts at around SEK 30000

Unless the deceased’s religion says otherwise, an alternative is to cremate the deceased and transport the ashes instead. An urn transport costs as a regular airplain ticket. Conducting a transport of the urn is much easier to obtain a permit for. However, a cremation must be performed previously, which rarely is done within 2 weeks.

 

Evighetens Vila does not do transportations abroad anymore.

Rulla till toppen