Urnor

Våra Urnor

När kremering skett flyttas de kremerade kvarlevorna över i en sk. askkartong av krematoriets personal. Ska askan spridas t. ex. över hav (krävs speciellt tillstånd) eller om askan ska gravsättas i en minneslund behövs det nödvändigtvis ingen urna.

I övriga fall krävs en urna. Den förses med ett kremationsnummer eller identitetsnummer. Numret måste stämma överens med identitetsbeviset som följer med urnan när den kvitteras ut från krematoriet. På krematoriet finns strikta rutiner och riktlinjer som sörjer för att askan aldrig ska kunna bli förväxlad med någon annans.

Vill du själv ombesörja med egen urna så måste den rymma minst 4,5 liter och motsvara de krav som aktuell kyrkogård har där urnan ska gravsättas. 

Evighetens Vila

För ett värdigt avslut.

Rulla till toppen