Urnor

Våra Urnor

Om kremering är aktuellt behövs en urna om inte askan ska spridas i en minneslund. Är det aktuellt med spridning av aska över hav (krävs tillstånd av Länsstyrelsen)  eller om askan ska spridas i en minneslund så läggs askan i en kartong från krematoriet.

I övriga fall krävs en urna, en urna har alltid ett kremationsnummer eller identitetsnummer. Numret måste stämma överens med identitetsbeviset som följer med urnan när den kvitteras ut på krematoriet. Allt för att rätt aska hamnar på rätt plats. På krematoriet finns rutiner och riktlinjer som sörjer för att askan aldrig ska kunna bli förväxlad med någon annans.

Vill du själv hitta en egen urna så måste den rymma minst 4,5 liter och motsvara de krav som den aktuella kyrkogården har. 

Evighetens Vila

För ett värdigt avslut.

Kampanj

UPp Till 25% på gravstensrenovering

Evighetens vila begravningsbyrå har lågsässonserbjudande på gravstensrenovering. *Gäller endast bokningar gjorda innan mars 2020.

Scroll to Top