Kristen begravning

En begravning som följer en viss ordning

Kristen begravning med Evighetens Vila

En kristen begravning går alltid tillväga i en speciell ordning. Och innehåller t.ex. griftetal, psalmer, bibelläsning, och bön. Begravningsakten leds av en präst och oftast sker detta i en kyrka eller i ett kapell.

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fast ordning, men har utrymme för komplettering.
 1. Klockringning
 2. Ingångsmusik
 3. Extrasång/musik om så önskas
 4. Psalmsång
 5. Griftetal
 6. Bön
 7. Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 8. Bibelläsning
 9. Psalmsång
 10. Begravningsbön, Herrens bön
 11. Psalmsång
 12. Avskedet. De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.
 13. Slutbön
 14. Välsignelsen
 15. Extra sång/musik om så önskas.
 16. Utgångsmusik. De närmast anhöriga börjar gå ut, övriga följer efter
 17. Klockringning

Avslutning sker vanligtvis i kyrkan/kapellet när den avlidne ska kremeras. Man kan även avsluta akten i kyrka/kapell då kistan inte bärs ut för ned sänkning vid jordbegravning. Utbärning av kista vid kremations-begravning kan även ske till begravningsbilen för transport till krematorium.

Avslutning vid jordbegravning
 • Välsignelsen
 • Psalmsång
 • Extra sång/musik om så önskas
 • Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan.
 • Kistan sänks i graven
 • Avskedstagandet sker med blommor eller ord.
 • Slutbön
 • De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem.

Kristen begravning

Innebär begravning enligt kyrkans ordning

Begravningsakten innehåller bl.a. ett tal, psalmsång, bibelläsning, och bön. Vissa personliga inslag går att lägga in såsom musik, sång eller diktläsning. 

En kristen begravning går alltid tillväga i en speciell ordning och innehåller t.ex. griftetal, psalmer, bibelläsning, och bön. Begravningsgudstjänster hos andra kristna samfund följer en snarlik ordning.

Begravningsakten

Leds av präst

Detta sker oftast i en kyrka eller i ett kapell. Väljer du  en begravning enligt Svenska kyrkans ordning kommer du och prästen tillsammans fram till hur akten ska utformas, t ex vilka psalmer som ska vara med. Ni diskuterar vad som ska sägas i prästens tal om den avlidne. Anlitar ni Evighetens Vila, får ni Cecilia som er egna personlig rådgivare / stödperson som följer och stöttar dig genom hela förloppet. Vi ordnar med allt annat runtomkring, praktiskt som administrativt.  

Hade den avlidne egna önskemål gällande begravningen bör önskningarna följas om möjligt. Detta står i lagen och gäller vid alla begravningar.

Kyrka & Kapell

Vid kristen begravning

Vid en kristen begravning hålls i regel begravningsceremonin enligt Svenska kyrkans ordning i kyrka. Kostnaden för ceremonin täcks av avgiften av ditt medlemskap i Svenska kyrkan som man vid medlemskap årligen betalar via skattesedeln.

Den som önskar kan förlägga en kristen begravning till en annan plats, då får man dock oftast stå för den kostnaden själv. Det finns alltså ingenting som hindrar att begravningen förrättas utomhus eller på annan plats. Hade den avlidne t.ex. stor förkärlek till havet eller ett stort intresse för trädgårdsliv kan det kännas mycket passande att hålla den kristna begravningen i en sådan miljö. Allt går så länge det är praktiskt genomförbart.

Evighetens Vila Begravningsbyrå Direktkremering

Begravningskostnader

enligt Svenska kyrkans ordning

Präst, kyrkomusiker och hyra av kyrka är gratis om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan. Sker akten i annat kyrkligt samfund kan detta vara annorlunda.

Om personen var medlem i annat kyrkligt samfund, är det mest naturligt att hålla gudstjänsten i den lokal eller kyrka som tillhör. 

Hade den avlidne egna önskemål gällande begravningen bör önskningarna följas om möjligt. Detta står i lagen och gäller vid alla begravningar.

 

Kristen begravning

Evighetens Vila hjälper dig planera och utforma en vacker kristen begravning

Rulla till toppen