Kremering

Varför välja kremering?

Kremering kan utföras både med eller utan föregående ceremoni. Vanligast är helt klart att man har en begravningsakt i kyrkan  eller ceremoni i ett kapell  över kistan före kremeringen. Orsakerna varierar till varför man väljer en kremering utan ceremoni. Ibland är det en önskan från den avlidne eller i en del andra fall har någon form av inofficiell ceremoni redan skett. Det kan även handla om tidsaspekter, oenighet bland de anhöriga eller att ceremonin ska ske på annan ort vid senare tillfälle men då över urna.

Oavsett skäl så finns vi här på Evighetens Vila begravningsbyrå för att hjälpa dig att göra det svåra lite lättare.

Evighetens Vila hjälper i första hand dig med kremation i Helsingborg med omnejd.

Kremation

utan ceremoni eller efteråt

Tiderna förändras och med dem måste vi anpassa oss efter dess nya behov som uppstår. Statistiken säger att ca. 5 procent, vilket motsvarar ungefär årligen 4500 av alla begravningar som sker i Sverige hålls utan någon ceremoni alls.

En del väljer att bli kremerade först och istället hålla ceremonin i ett senare skede över urna. Men i praktiken blir det en direktkremation med ett tillval för urna.

En s.k. direktkremation är en begravning utan ceremoni. Numera är det allt vanligare att det förekommer önskemål nedtecknat från de avlidna om en ”direktkremation”. I många fall har man redan haft en inofficiell samling av de anhöriga för avskedstagande av den avlidna, t.ex. på ett boende där personen avlidit. I vissa fall ber man även en präst närvara vid detta tillfälle. Då man redan haft en inofficiell ceremoni och känner att detta var tillräckligt så kan en kremering utan officiell ceremoni bli aktuellt.

Direktkremering begravning i Minneslund gravskick Evighetens Vila begravningsbyrå
Evighetens Vila Begravningsbyrå blomstrande körsbärsträd

Vad kostar en kremering?

utan ceremoni

Kremering utan ceremoni kostar från 6 500kr och kan bokas online. Känns det besvärligt eller om ni har några frågor kan ni ringa och prata med oss utan extra kostnad på: 042 – 366 066

I paketet som kostar 8 900kr ingår följande:

  • Dödsfalls och släktutredningsintyg
  • Fullmakt direktkremation
  • Medgivande om gravsättning i minneslund *
  • Bokning av kremering
  • Kista (Avliden max 115kg)
  • Svepning i svepskjorta
  • Kistläggning
  • Transport med begravningsbil till Krematorium
  • Askkartong avsedd för minneslund
  • Gravsättning i minneslund (* om så önskas)

** Vi utgår från Fleninge, (Helsingborgs kommun) där 4 mil sammanlagd färd ingår. Därefter tillkommer 154 kr per mil för ytterligare körsträcka.

***Vid hantering av avlidna med Covid 19 tillkommer en smittskyddsavgift om 900 kr.

hur går en kremering till?

Vid kremering förs kistan in i en stor krematorieugn som håller en temperatur på ungefär 800-1000 grader. Det tar i vanliga fall ca 60-90 minuter att omvandla både kista och kropp till aska.

Efter kremeringen ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för gravsättning av askan/urnan i det gravskick ni väljer, om ni inte valt att ha en ceremoni efteråt. Om ceremoni ska ske efteråt så står urnan kvar på krematoriet i väntan på detta.

ingen risk för att få fel aska

krematoriet har fasta rutiner

För att inte blanda ihop askan med någon annans, läggs det en brandsäker keramisk bricka på kistan innan den förs in i ugnen.

Efter kremering samlas askan ihop och läggs i en askkartong eller urna som sedan förvaras på krematoriet tills askan kvitteras ut för att föras vidare till gravsättning. Gravsättning kan ske genom att askan sprids ut eller gravsätts på annat sätt, t.ex. minneslund. I Sverige är det inte tillåtet att förvara askan hemma.

Metallrester från exempelvis proteser o.s.v. samlas för att återvinnas. När askan blivit gravsatt, skickar kyrkogårdsförvaltningen ett brev om detta till de anhöriga.

Kremering

måste ske inom 30 dagar från dödsdatum

En kremering alternativt annan gravsättning ska enligt Svensk lag äga rum inom 30 dagar från dödsdatum. Efter kremering har man upp till ett år på sig att bestämma sig om gravsättning. Det är viktigt att tänka igenom vilken gravsättning som den avlidne skulle vilja ha. I största möjligaste mån skall man följa den avlidnes önskemål så länge det är praktiskt genomförbart.

Det är viktigt att man tillfrågat de närmsta anhöriga hur de vill att begravningen ska gå till. En direktkremering kan inte ske innan samtliga dödsbodelägare eller nära anhöriga är överens. Uppgift om vilka som är dödsbodelägare finns ofta i dödsfalls och släktutredningsintyg som utfärdas av Skatteverket vid dödsfall. Syskon till den avlidne är dock inte upptagna i ett dödsfalls och släktutredningsintyg.

soluppgang
Kistgrav begravning med Evighetens Vila begravningsbyrå

Orsaker till direktkremering

Varför en del väljer detta alternativ

Enligt vår erfarenhet så när en del väljer kremering utan ceremoni till sig själv i sitt testamente så är det ofta för att inte belasta sina släktingar. En del anser att kan man inte umgås i livet behöver ingen komma på begravning heller.

Det finns även fall där en avlägsen släkting avlidit där man som enda anhörig plötsligt fått ålagt att ordna en begravning.

En annan kategori är personer i samhällets utkant, som inte har haft kontakt med sina barn eller släktingar, som begravs utan ceremoni genom kremering med gravsättning i minneslund.

Gravsättning

efter kremation finns många alternativ

Finns en familjegrav, kan askan gravsättas där efter kremation men då tillkommer det en kostnad för urna. Sedan finns alternativen askgravlund, askgravplats, urngrav och kolumbarium. Samtliga av dessa alternativ har antingen gravsten eller plakett som tillkommer förutom urna.

Du kan läsa mer om olika gravskick här.

En minneslund är en plats utan gravmarkör där askan grävs ner i jorden eller sprids för vinden. Man får inte närvara vid askans gravsättning eftersom minneslund är en anonym gravplats.

Förutom minneslund kan askan spridas i naturen eller till havs. Till det måste man ansöka om tillstånd från länsstyrelsen. Som anhörig kan man t.ex. åka ut på Öresund och sprida askan. 

Kolumbarium gravskick - begravning med Evighetens Vila begravningsbyrå

Har du frågor om kremering?

Rulla till toppen