Miljö

Vi värnar om vår miljö

Evighetens Vila försöker i så stor mån som möjligt värna om miljön och ta ansvar för att lämna så litet klimatavtryck som vi bara kan. Detta eftersom det går hand i hand med att vi är ett litet företag som tillhandahåller en nära service och kontakt med våra kunder.

våra fordon

vår miljö mår bättre av återbruk

Evighetens Vila slår ett slag för miljön och återbruk där det är möjligt. Vi kommer i första hand ta vara på gamla fordon och miljö-konvertera dem, detta för att inte inbjuda till nyproduktion eftersom miljön verkligen inte mår bra av det.

T.ex. så är vår  begravningsbil konverterad från bensin till E85 eftersom detta spar den fossila bränsleförbrukningen. Övriga fordon som används är privata då vi inte vill att det ska uppmanas till flera fordon än vad som är nödvändigt. De privata fordonen framförs även dessa på HVO100 och biogas eftersom dessa också är förnybara bränslen.

Begravningsbil Evighetens Vila begravningsbyrå
Evighetens Vila Begravningsbyrå Kostnadsfria Hembesök

vårt kontor

vi arbetar hemifrån

Eftersom vi är ett litet företag så arbetar vi hemifrån. Att hyra en lokal i centrala stan som  kostar en massa -så vi måste höja priserna till våra kunder- men även att vi måste pendla till lokalen känns oansvarigt, dels för miljön och för våra kunder. Genom att sköta företaget hemifrån blir miljöpåverkan mindre eftersom vi gör färre resor, och inga resurser slösas för att värma upp en lokal på annan ort. De kunder som väljer att komma till oss istället för kostnadsfria hembesök är därför välkomna i vårt hem.

våra leverantörer

så närproducerat som det bara går

Därför ä våra samarbetspartners noga utvalda för att så mycket som möjligt ska produceras i Sverige. 

Våra kistor och urnor köps in från svenska högkvalitativa Fredahl Rydéns och blir därmed inte transporterade långväga ifrån. Det har dessutom tillkommit speciellt miljömedvetna produkter i  sortimentet eftersom de vill minska sitt miljöavtryck och det allra mesta produceras i Sverige.

Gravstenarna som vi köper in är från svenska företag, stenarna graveras även här i Sverige för att spara miljön påfrestningar. GRF Gravstenar och Höganäs Stenhuggeri  som håller en hög kvalitet och använder därför i största möjliga mån sig utav svenska stenbrott och stenar.

Vad det gäller andra produkter och tjänster så samverkar vi med lokala mindre egenföretagare.

Background

Har du frågor

Kontakta oss på Evighetens Vila, inga frågor är dumma.

Scroll to Top