Ord & begravningsfraser

K - P

Här har vi samlat lite olika fraser och ord som kanske kan vara lite svåra att ha koll på eller behöver lite mer förklaring till vad det egentligen innebär.

 

Katafalk

Fundament/upphöjt underlag för kistan att stå på vid begravningsceremonin.

Katafalktäcke

Ett annat ord på bårtäcke, se bårtäcke.

Kistbegravning

Samma som jordbegravning, men kan även vara gravsättning i en kistkammare.

Kistbukett

Det blomsterarrangemang som läggs ovanpå kistan för att smycka denna. Se även kistdekoration.

Kistdekoration

Ett blomsterarrangemang som läggs ovanpå kistan för att smycka denna. De närmast anhöriga bestämmer hur den ska se ut, oftast skriver man en sista hälsning till den avlidne på band som sätts fast i dekorationen. Man skriver på det andra bandet namnen på dem som står närmst i ordningen maka/make, äldsta barnet + respektive osv. En kistdekoration utgör en stor del av floristernas sorgbinderi. Man kan välja blommor eller speciella kulörer på kistdekorationen för att hedra den avlidne, t.ex. vitt och blått för en grekisk ättling eller rött och blått för en stor HIF-entusiast.

Kistgrav

Gravplats för kistor, där ryms oftast även flera askurnor. Vanligast i Sverige är kistgravar nedgrävda i jord, men även gravkammare förekommer, dock sparsamt.

Kistläggning

Det moment då begravningsbyrån åkt till bårhuset med kistan för att iordningställa den avlidne, klä, kamma, eventuellt sminka och slutligen bädda ner denne i sin kista.

Kondoleansblomma

En bukett som man skickar till sorgehuset för att visa deltagande och beklaga förlusten. Denna bukett sändes när man fått vetskapen om dödsfallet, dock innan begravningen.

Konfessionslös begravning

Samma som borgerlig, medborgerlig eller civil begravning.

Konkursförvaltare

Person utsedd av Tingsrätten som övertar dödsboets förvaltning om tillgångarna inte täcker skulderna.

Kremation

Se kremering.

Kremationsintyg

Handling som utfärdas av Skatteverket -efter att läkare skickat in dödsbeviset- och krävs innan kremation kan ske och intygar att kremation eller gravsättning kan ske utan hinder.

Kremationsjournal

En handling från Krematoriet som styrker identiteten av askan samt intygar att den avlidne verkligen blivit kremerad. Denna handling fraktas alltid tillsammans med askan. När askan transporteras utomlands måste sedan kremationsjournalen sändas tillbaka till krematoriet inom 14 dagar, med påskrift att askan hamnat på slutdestinationen. Inom landet sköts detta av de olika pastoraten och kyrkogårdsförvaltningarna. I sista ledet är det Skatteverket som får in uppgifterna och registrerar detta.

Krematoriekapell

Begravningskapell i anslutning till ett krematorium där både troende och borgerliga begravningceremonier hålls. Att låna ett kapell för en begravningscermoni är kostnadsfritt och ingår i vår begravningsavgift som Svensk medborgare.

Krematorium

Anläggning/byggnad för kremering av avlidna. I krematoriet finns en eller flera ugnar där förbränningen av de avlidna i kistor tar plats. Oftast finns det krematoriekapell i anslutning till krematoriet.

Kremering

Förbränning av stoftet efter en avliden. Samma sak som eldbegängelse eller kremation. Kremeringen sker i särskild krematorieugn på krematorium. Kremeringen genomförs vid ca 800 – 1000 grader och tar normalt ca 1,5 timme.

Kundmottagare

Benämning på begravningsbyråmedarbetare med arbetsuppgift att ta hand om de efterlevande samt att ge råd och ta emot och utföra begravningsbeställningen. Samma sak som begravningsrådgivare och beställningsmottagare. Se även representant.

Kvarlåtenskap

Det en avliden lämnar efter sig i form av lösöre, egendom, värdepapper m.m. Kvarlåtenskapen ärvs av de efterlevande arvingarna eller om sådana saknas Allmänna Arvsfonden.

Laglott

Då en bröstarvinge t.ex. ett barn till en avliden är den som ärver, är enbart hälften av den avlidnes tillgångar en laglott, d.v.s. en garanterad andel av arvet. Andra halvan kan den avlidne ha testamenterat bort om denne så önskat. Finns fler barn så är laglotten fortfarande 50% men därefter uppdelat på antalet syskon.

Legala arvingar

Legala arvingar går i ordningen: 1. Efterlevande maka 2. Gemensamma barn/adopterade barn (bröstarvingar) 3. Barnbarn. När det saknas barn är det: 1. Efterlevande maka 2. Föräldrar 3. Syskon 4. Syskonbarn. Kusiner ärver inte varandra. Saknas legala arvingar går Allmänna Arvsfonden in.

Legat

Specifik sak eller belopp erhållet genom testamente. Är det en sak har detta företräde framför ett belopp. Finns det inte pengar i dödsboet så löses legatet upp.

Legatarie

Den som är utsedd mottagare av legat i testamente.

Liggande häll

Gravvård/gravsten som ligger på graven istället för en stående gravvård/gravsten. Ibland syns liggande stenar framför en stående. Anledningen kan vara att den ursprungliga stående stenen inte har plats för fler namn.

Likbränning

Osnyggt ord för kremering.

Likbärarlag

Gammalt övertydligt ord för bärarlag.

Likfärd

Samma som likprocession och begravningsprocession.

Likkista

Samma som kista.

Likprocession

Numera samma sak som begravningsprocession. Förr kunde det dock vara att man frambar liket utan kista, på bår för allmän beskådan som en visning.

Lister

Lister är ett namn för de tre band som används vid den manuella nedsänkningen av kistan i en jordgrav.

Ljus klädsel

När det efterfrågas en ljus sorgklädsel till begravningen, dock ej vit som blir skrikig. T.ex. ljus grå, beige, puderrosa. Milda ljusa kulörer. När detta efterfrågas bör man inte bära helsvart.

Lockklädsel

Klädsel/drapering som sitter i kistlockets insida. Lockklädseln i enklare kistor kan var gjort i bomullstyg, på fina kistor kan det vara väldigt fina textilier. Lockklädsel finns mest i kistor med gångjärnslock och ej på de allra enklaste kistorna.

Lösöre

Allt ”löst” i bostaden, exempelvis inredningsföremål, husgeråd, möbler, kläder och smycken.

Medborgerlig begravning

Samma som borgerlig begravning. 

Minnesalbum

Ett album/pärm med ordningen för begravningsakten dokumenterad i bild och text. Förteckning med avskrift av kort och band på kransar och sorgbuketter runt kistan under begravningsceremonin. Detta sätts in i minnesalbumet, fotografier följer sedan i samma ordning som förteckningen. Eventuella minnesgåvor som inkommit till begravningsbyrån sätts även in där. Albumet tjänar som syfte att de anhöriga inte ska behöva fotografera eller lägga saker på minnet vid själva begravningsceremonin utan enbart koncentrera sig på stunden i sig. Många är fortfarande chockade och minns sedan inte riktigt hur begravningen var. Dessutom blir det ett fint minne med allt man kan behövas veta beträffande begravningen sen i efterhand, allt samlat på ett ställe. Detta är ett sätt att kunna minnas när man tog adjö. Då är ett minnesalbum ett fint sätt att bevara minnet. Vi gör gärna ett album åt dig om du så önskar. 

Minnesgåva

I vissa fall ber de anhöriga att man ska donera en minnesgåva istället för att sända blommor till begravningen. Oftast finns det i dödsannonsen förklarat vart de vill att man ska sätta in pengarna t.ex. cancerfonden eller liknande. När man ger en minnesgåva kan man för det mesta skriva en personlig hälsning på denna. Om man får beviset på minnesgåvan skickat till begravningsbyrån så sätter de in detta blad i Minnesalbumet, om inte skickas det direkt till de anhöriga eller till dig själv. När man ber om minnesgåva istället för blommor betyder det dock inte att du inte får ha med dig en handbukett/ros att lägga på kistan, utan det går bra.

Minnesstund

Minnesstund är att samlas till en enklare förtäring efter begravningsceremonin. Att tillsammans med nära minnas den avlida. Hur en minnesstund ser ut är olika från fall till fall, efter önskemål och vad ekonomin tillåter. Ofta går det att hyra en lokal via Svenska kyrkan i närheten av platsen för begravningen. Vill man kan man hyra in catering och slippa jobbet själv. Man kan ställa i ordning ett litet minnesbord med en bild på den avlidna med blommor och ett tänt ljus. Det som traditionellt brukar serveras på minnesstunden är snittar eller smörgåstårta, läsk/mineralvatten/lättöl och sedan kaffe med kaka eller tårta. Men självklart bestämmer du själv hur du vill ha det. Det går även bra att ha en mindre minnesstund hemma privat för de närmst sörjande. Vissa åker iväg och fikar i all enkelhet efteråt eller bokar i förväg på en restaurang. De som väljer att ha minnesstunden för de allra närmsta brukar skriva i eventuell dödsannons ”efter ceremonin skiljs vi åt” för att klargöra att det inte bjuds på något. Vill man bjuda in till minnesstunden så kan man göra det via dödsannonsen eller skicka ut personliga inbjudningar antingen via post eller digitalt. Det finns även de som inte håller minnesstund, ofta har de anhöriga då redan samlats innan begravningen och känner att det räcker.

 

Mörk klädsel

Traditionell klädsel vid begravning för män svart kostym, vit skjorta, vit slips för de närmsta och svart för resterande herrar. Även mörkgrå och marinblå kostym fungerar för övriga besökare. För damer gäller svart, mörkgrått och marinblått på kostym, dräkt, klänning och kjol, vit blus eller skjorta. Ej urringat och kjol/klänning ska nå till knäet, svarta strumpbyxor, ej barbent. Inga pråliga smycken för varken kvinnor eller män.

Officiant

Officiant är den person som håller i begravningsceremonin. Om ceremonin är enligt Svenska Kyrkans ordning är det prästen som är officiant. Den som håller en borgerlig begravning kallas för borgerlig officiant.

Oförgängligt material

Oförgängligt material betyder beständigt- ej nedbrytbart- material i en urna, såsom koppar, brons, granit och marmor. En sådan urna är gjord för att aldrig förmultna i en jordgrav. I nya gravar på de flesta kyrkogårdar i Sverige tillåts endast urnor av förgängligt material. Urnor i kolumbarier är naturligtvis oförgängliga. 

Oskiftat dödsbo

Dödsbo där arvskifte ännu inte har skett. I de fall då t.ex. maka/make övertagit arvet ensam är det viktigt att skifta över pengarna på kontot i banken, oftast finns det gamla kontot kvar i ett år av skattetekniska och praktiska skäl. Det är viktigt att skriva över eventuella fordon och fastigheter på den som ärver dem. Har man ett oskiftat dödsbo där en avliden fortfarande har saker skrivna på sig blir man skyldig att deklarera dödsboet som då aldrig upplöses heller. Arvskiftet upplöser således ett dödsbo och arvtagarna blir nya ägare till arvegodset.

Procession

Samma som begravningsprocession.

Profan begravning

Samma som borgerlig begravning.

Programkort

Begravningsprogram, agenda, programkort eller psalmkort. Denna delas ut till gästerna som kommer till begravningen. En tryckt förteckning med ordningen i begravningsceremonin som alla kan följa. Programkortets framsida bär den avlidnes namn samt födsel- och dödsdatum samt plats och dag för begravningsceremonin. Psalmerna skrivs ut för att de församlade skall slippa leta i psalmboken. Även namnen på officiant, musiker, solist och begravningsbyrå står på baksidan. Programkortet blir ett minne från begravningen som oftast sparas.

Präst

Samma som officiant.

Prästkappa

Röcklin, Alba eller Prästkappa kan prästen ha på sig vid begravning. Prästkappan är en svart, veckad, fotsid kappa som bärs ovanpå kaftanen, ett traditionellt prästerligt ämbetsplagg. Denna förekommer främst i gammalkyrkliga församlingar.

Psalmkort

Samma som programkort.

Rulla till toppen