Direktkremering

Direktkremering

Pris från 8 900kr

Direktkremering

Detta är en gravsättning utan någon föregående ceremoni. Vid beställning av direktkremering ordnar Evighetens Vila begravningsbyrå med allt det administrativa och det praktiska. Först när alla dokument från Skatteverket samt nödvändiga fullmakter från er anhöriga är på plats, kan det bokas tid på bårhuset för bisättning. Skatteverkets dokument ombesörjer Evighetens Vila.

Bisättning

Väl på bårhuset sveps den avlidna i svepskjorta och bäddas därefter ner i kistan som är förberedd med madrass, kudde och täcke.

Kremering

Efter bisättningen transporteras den avlidna i värdighet med begravningsbilen till krematoriet där krematoriets personal tar över ansvaret för kremering.

Gravsättning

Om du som anhörig valt minneslund så underrättar kyrkogårdsförvaltningen dig efter askan gravsatts. Har du valt andra gravskick så får du deltaga vid gravsättningen om du önskar. Du kan läsa mer om olika gravskick härS

Bouppteckning

Evigheten Vila tillhandahåller er med Dödsfall och släktutredningsintyg från Skatteverket via e-post. Detta dokument är en viktigt i kontakt med banken och utgör grund för bouppteckningen. Skulle det kännas svårt eller krångligt, är ni välkomna att kontakta Evighetens Vila som gärna hjälper er med bouppteckning och eventuellt arvskifte.

Följande ingår i direktkremering

  • Dödsfalls och släktutredningsintyg
  • Fullmakt direktkremation
  • Medgivande om gravsättning i minneslund *
  • Bokning av kremering
  • Kista (Avliden max 115kg)
  • Svepning
  • Kistläggning
  • Transport med begravningsbil till Krematorium (Enkel körsträcka,  körning till bårhus från hem/äldreboende ingår ej) **
  • Askkartong avsedd för minneslund
  • Gravsättning i minneslund*

*Om minneslund önskas, i annat fall tillkommer oftast urna.

**4 mil sammanlagd körsträcka ingår. Därefter tillkommer 154 kr per mil för ytterligare färd. Ska askan gravsättas på annan ort eller utanför krematoriets församlingsområde tillkommer en körningsavgift om 500 kr + 154:-/mil när kremering är genomförd.

*** Vid hantering av avlidna med Covid-19 eller annan smitta tillkommer en smittskyddsavgift om 900 kr.

Dödsfallsintyg med släktutredning

Skatteverket

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. . Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

Du behöver ofta dödsfallsintyg med släktutredning i samband med bouppteckning och kontakt med banker.  Även vissa försäkringsbolag kan vilja se intyget.

Fullmakt

Direktkremation

Det behövs en fullmakt från er anhöriga för att kunna utföra direktkremation.

I fullmakten får den som skriver på dessutom intyga på heder och samvete att samtliga anhöriga är underrättade och godkänner direktkremation.

Evighetens Vila Begravningsbyrå - Fullmakt Direktkremering
juridik_dödsbo_i_konkurs_evighetens_vila_begravningsbyrå

Medgivande om gravsättning

i Minneslund

Önskar ni gravsättning i minneslund vid beställning av direktkremering så kan detta också fyllas i, så ordnar Evighetens Vila det.

Eftersom det är ett anonymt gravskick, betyder det att det inte finns någon gravsten, plakett eller liknande med namnet på den avlidne. Som anhörig får ni inte heller delta vid gravsättningen.

Önskar ni att askan gravsätts i annat gravskick så tillkommer urna, plakett/gravsten och i vissa fall även skötselavgifter av graven.

Kista

maxvikt 115 kg

Kremationskistan är den svenskproducerade kistan som också kallas för ”Spån” eller ”Transportkista”, en ordentlig kista för att säkerställa värdig hantering av er avlidne.

När det hålls begravning har man ett bårtäcke över kistan, förutom att kistan inte är målad eller fanerad så är det ingen skillnad på den kistan som övriga enklare kistor.

I Sverige är det lag på kista oavsett om kremering ska ske direkt eller ej.

Svensk tillverkning möjliggör korta transporter och minsta möjliga klimatavtryck.

Kista "Spån" Evighetens Vila Begravningsbyrå
Begravningsbil Evighetens Vila begravningsbyrå

Transport

Till krematorium

Transporten sker med gamla följeslagaren Evert.

Istället för att uppmana till nytillverkning med de utsläpp som tillkommer med  nytillverkning av  begravningsbil, tar Evighetens Vila istället hand om resurserna och får dem att vara längre.

OBS! Transport från exempelvis hem eller äldreboende till bårhus ingår ej utan är i de fallen en separat post, en hämtning brukar kosta runt 2500:- – 3000:-.

Transporten som avses är från bårhuset till krematoriet.

 

Gravsättning

Sker allt oftare i minneslund

En minneslund är en plats där det begravs kremerade askor efter avlidna, i de flesta minneslundar grävs askorna ner men i ett fåtal sprids askan i naturen. Ett anonymt gravskick betyder att det inte finns någon gravsten, plakett eller liknande med namnet på den avlidne. När kremeringen skett läggs askan i en kartong i väntan på gravsättningen. Denna form av gravsättning kostar inget för folkbokförda i Sverige.

När det sedan är dags att gravsätta askan så gör vaktmästaren från Svenska kyrkan detta och som anhörig får man inte vara med eller få veta exakt vart den avlidne är begravd. När gravsättningen har skett skickar Svenska kyrkan hem ett papper till den anhöriga för att informera om detta.

Blommor och ljus får man enbart sätta på anvisade platser. Skötsel utförs av personal på kyrkogården.

Givetvis kan askan gravsättas på annat vis också men då kommer urna, plakett/gravsten och eventuell skötsel tillkomma. Läs mer om olika gravskick här.

Rulla till toppen