Katolsk begravning

Begravningsceremonin kallas för mässa

rökelse representerar böner i himlen

Precis som de flesta troende är de katolska församlingarna väldigt nära deras medlemmar och det är oftast dessa begravningar som har störst antal gäster då man närvarar för att stötta de anhöriga även om man inte kände den avlidne.  

När en person ligger inför döden så samlas de anhöriga och man kallar på en präst eller diakon. Prästen eller diakonen ber för den dödes själ och närvarar för att skapa trygghet förbereda själen för det som komma ska. Efter att döden inträtt ber prästen ännu en gång om välsignelse för den dödes själ. 

Diakonen eller prästen hjälper ofta de anhöriga att planera begravningen. På katolska begravningar är det inte ovanligt att man har en öppen kista under själva mässan och det kan även förekomma nattvard. Då det räknas som en formell stund har många kvinnor hatt på sig under begravningen.

katolsk begravning

så går det till

Dagen innan en katolsk begravning samlas familj och anhöriga i hemmet/kyrkan eftersom minnen och personliga berättelser inte berörs under begravningsceremonin så är det nu dessa ska framföras. Begravningsceremonin hålls ofta i form av en mässa, men kan även genomföras i  enklare form. Mässan leds av präst eller diakon, de anhöriga kan delta som musiker, sångare, bibelläsare eller kistbärare om de önskar. I början och i slutet av ceremonin används rökelser, som symboliserar de böner som sänds till Gud.

Efter ceremonin bärs kistan till gravplatsen av de närmast anhöriga. Sista avskedet sker antingen i kyrkan eller vid gravplatsen. Kistan kan vara öppen eller stängd under ceremonin och det är inte ovanligt att man rör den avlidne vid öppen kista. Man ber kort och skickar med en sista hälsning till den fortsatta resa. Döden är då själen lämnar den fysiska världen och går vidare till livet efter döden, där själen antingen kommer till Himlen, Helvetet eller Skärselden.

katolsk gravsättning

kremering numera accepterat

Gravsättningen är normalt en jordbegravning, där kistan sänks ned i jorden. Vid den katolska gravsättningen efter mässan, samlas de anhöriga vid graven. Gravplatsen välsignas, avslutningsvis ber samtliga Fader Vår. Katolska anhöriga kastar mull eller stänker vigvatten på kistan innan nedsänkning, dessförinnan har prästen uttalat sista bönen samt lagt tre skopor mull på kistan. När kistan sänks ner i jorden kan de anhöriga släppa ner blommor som en sista gåva. När gravsättningen är över har kyrkan överlämnat den hädangångne i Guds händer, ber att Jesu död och uppståndelse skall fullbordas i den människa som Gud skapat i sin avbild och givit evigt liv. 

Traditionellt sett kremerade inte katoliker sig men numera är detta accepterat, även om jordbegravning föredras av många. Kremeringen görs vanligtvis efter mässan. Askan ska inte heller spridas ut utan gravsättas på ett ställe.

Katolsk begravning

Evighetens Vila hjälper dig planera och utforma en vacker katolsk begravning

Rulla till toppen