Buddhistisk begravning

Begravs i vardagskläder

Buddhistisk begravning

Inom buddhismen tror man på reinkarnation och karma, att man återföds i nästa liv tills man blivit så god människa att man till sist når Nirvana och den eviga friden. Döden anses vara en naturlig del av livet och på dödsbädden framförs böner och mantran av de anhöriga för att skydda den döende på dess kommande resa.

Buddisterna håller sin begravningsceremoni antingen före kremationen eller före gravsättningen, ett tredje alternativ är att hålla den efter dessa och ha det som en minnesceremoni. Traditionellt hålls även minnesceremonier på 3:e, 7:e, 49:e och 100:e dagen efter dödsfallet, antingen hemma eller vid munkkloster. Dock kan det vara något flexibelt gällande de exakta datumen.

Vid en mindre formell buddhistisk begravning behövs ingen speciell förrättare som håller i det. Är det däremot en formell buddhistisk begravning håller en munk i begravningsceremonin. 

 

Vitt är sorgens färg

för begravningsgästerna

Då döden inträtt anses kroppen oren och ska ej tas i mer än nödvändigt. Så snart som möjligt tvättar man och klär den avlidne, kläderna är vanliga, rena, vardagskläder. En munk eller nunna kommer vanligen förbi och ber för den döde.

Man klär sig i vita kläder då detta speglar sorg och allvar inom buddhismen. I ceremonilokalen finns ett altare vid kistan där den avlidne ligger i vardagskläder för öppen kista. På altaret står rökelse, ljus, blommor och religiösa symboler.

 

alla bidrar till ceremonin

efteråt håller man minnesstund

Då de sörjande inträder lokalen, går de fram till kistan, sätter sig ned i bedjande ställning och tänker tillbaka på den dödes liv. I övrigt sitter de i ett rum, läser skrifter, lyssnar på religiös musik, pratar med varandra och bidrar på så sätt till ceremonin. När ceremonin är över förseglas kistan och den transporteras antingen till gravplatsen eller krematoriet.

Efteråt samlas man oftast till minnesstund där man fortsätter läsa buddhistiska skrifter sittandes golvet ovanpå filtar. Man äter något enkelt då det är fokus på den avlidne och ej på maten.

kremering vanligast

men absolut inget krav

Även om det är vanligast med kremering så finns inget bestämt inom buddhismen, att kroppen behandlas med respekt är absolut viktigast.

Ska den avlidne kremeras brukar man hålla ceremonin i närheten eller på ett krematorium av praktiska skäl eftersom de närvarande ska följa kistan till kremeringen i procession. Dagen efter kremationen hämtar familjen urnan som gravsätts i ett kolumbarium. I Helsingborg finns kolumbarium vid krematoriet.

Ska den avlidne jordfästas är platsen för graven mindre viktigt, dock har vi strikta regler i Sverige och då blir det på en kyrkogård. Man placerar gravstenen i fotändan och dekorerar graven med frukt och rökelse. Gästerna vid en buddhistisk begravning får ofta frukt och godis med sig hem efter ceremonin.

budistisk

Begravning med buddhistiska inslag

Evighetens Vila hjälper dig skräddarsy en begravning med buddhistiska inslag.

Rulla till toppen