Sorg

Hur sorg fungerar & varför

Alla hanterar vi sorg olika eftersom vi alla är unika i personlighet och erfarenheter. Vi kan dessutom reagera helt olika från gång till gång.

På denna sida kan du läsa om sorg, hur det fungerar, de vanligaste reaktionerna och om sorgen är för stark; vart man kan få hjälp.

När den svåraste sorgetiden är över för oss brukar en klarsynthet följa då vi lättare ser vad som verkligen är viktigt för oss i livet.

chock

Vanligt är att man först hamnar i en chock, den kan gå över på en kort stund till att hålla i sig i flera dagar. De finns dem som befinner sig i chock ända fram till begravningen. När man befinner sig i chock försöker psyket skydda sig från verkligheten och stänger helt enkelt av känslorna så att man lever i en bubbla. Sorgen är olika beroende på hur den avlidna gick bort; om det var hastigt eller väntat. Men det blir alltid en chock, hur man sen reagerar och hur mycket är högst individuellt. Givetvis spelar den in vilken relation du haft till den avlidna, är det dessutom en väldigt ung person som gått bort finns ofta en känsla av orättvisa över det den aldrig fick uppleva i livet.

några vanliga reaktioner

på sorg
 • Trötthet eller energiförlust
 • Oregelbunden sömn: för lite, för mycket eller orolig sömn.
 • Lättirriterad eller ilsken
 • Overklighetskänsla
 • Saknad efter den som gått bort
 • Tomhet
 • Känner sig övergiven
 • Känsla av meningslöshet
 • Oro och ångest
 • Tankar på den avlidne och tankar om döden
 • Skuldkänslor

Reaktionsfasen

när vi är som känsligast

I denna reaktionsfasen befinner man sig i ungefär en månad, men den kan klart vara kortare eller längre beroende på hur man är som person och vilket utgångsläge man har. Känslorna kan skifta otroligt snabbt. Ibland känner vi skuld för att vi inte reagerar, att man borde var ledsen men istället känner sig helt tom.

En del människor blir väldigt lättpåverkade för yttre påtryckningar och lättmanipulerade, därför är det extremt viktigt att respektera när en individ har sorg och absolut inte utnyttja situationen.

Minnet, koncentrationen, sömnen och lusten att göra saker blir ofta berörda när vi har sorg. Det är vanligt att bli ambivalent och saker kan ta längre tid att göra än de brukade. Många upplever också att de tycker sig höra eller se skymtar av den avlidne. En del pratar med den avlidne och en del drömmer väldigt verkliga drömmar om sina anhöriga.

Det är inte ovanligt att sorgen får fysiska attribut såsom huvudvärk eller ont i mage och kropp. Aptiten kan förstärkas eller försämras. Eftersom kroppen befinner sig i stress och har höga halter stresshormoner så får vi lättare infektioner.

sorg påminner om depression

men är inte samma sak

Men eftersom sorg kan påverka dig och hur du mår kan man ibland behöva ta en paus från arbete eller studier.

Det första året brukar vara smärtsammast speciellt när det kommer till högtider, födelsedagar och bröllopsdagar som man ska ta sig igenom för första gången utan den man sörjer.

Vi bearbetar efter hand sorgen, tar in det som har hänt. Vi accepterar och sörjer, vi är fortfarande ledsna/arga/frustrerade men det är mindre intensiva känslor. Såhär kan det sedan vara några månader till ett år.

Sorgen finns med dig hela livet, oftast mildras den med tiden men kan absolut återkomma vid olika tillfällen. Man lär sig -enkelt uttryckt- att leva med sorgen.

Så småningom börjar vi blicka framåt igen och vi tänker mer sällan på förlusten.

hur du kan underlätta

sorgearbetet
 • Ät och sov på regelbundna tider
 • Berätta hur du känner och vilket stöd du vill ha
 • Skriv ner dina tankar
 • Red ut eventuella oklarheter med dödsfallet
 • Dra ner dina krav både privat och i arbetslivet
 • Acceptera att du inte mår bra och vila
 • Bevara känslan av närvaro med den avlidna
 • Kontakta en stödgrupp

Ta paus från sorgen och gör saker du brukar gilla annars. 

Att röra på sig är också bra, speciellt om du är rastlös, orolig eller har ont i kroppen. Undvik att isolera dig, var försiktig med alkohol och droger. Ha tålamod med sorgen och fly inte ifrån den. Försök stå ut. En del mår bra av att arbeta mycket eller gå in i en ny relation direkt för att de känner att det behövs, men ha tid för eftertanke också.

undvik dessa floskler

om någon har sorg
 • Var stark – Det är okej att vara ledsen och sörja.
 • Tiden läker alla sår – Det gör den inte det bara mildras.
 • Sörj i ensamhet – Vilket inte alltid är bra för den sörjande.
 • Ersätt förlusten – Bäst är att sörja klart först.
 • Håll dig sysselsatt – Bättre att känna efter och ta sin tid.
 • Var inte ledsen – Jo, det är helt okej att sörja.

bearbeta sorgen fullt ut

enligt professionella sorgbearbetare

Detta bör upplevas som fullbordat:

 • Att du pratar med den avlidna och får sagt allt du känner för att kunna få till ett avslut.
 • Du behöver uppleva dig hörd av en levande människa.
 • Du behöver slutföra kommunikationen med ett avsked.

När en anhörig har avlidit och man har svårigheter att få till ett avslut brukar det ofta bero på att man inte fått kommunicera riktat mot den avlidne. Det finns terapiformer där den efterlevande får tala med den avlidne samtidigt som terapeuten är i rummet.

Komplicerad sorg är en diagnos där sorgen inte mildras, detta kräver vård för att få bukt med.

Ibland kan du behöva hjälp att bearbeta hur din anhöriga avled. Speciellt vanligt är det vid olyckor, mord eller självmord. Ofta tyder det på att du fått en form av posttraumatiskt stressymptom om du undviker allt som påminner om dödsfallet, får minnesförlust, blir nedstämd, likgiltig, spänd, irriterad, får självmordstankar, panikångest och hjärtklappning.

det finns hjälp att få

när sorgen blivit något annat

I de fall det rör sig om komplicerad sorg, posttraumatisk stress eller om du utvecklat en depression så är det vårdcentralen du bör vända dig till för att få rätt hjälp. Detta gäller även om du känner att du har svårt att fungera i din sorg och behöver stöd och hjälp.

Förutom hos din vårdcentral kan du få hjälp här:

Du kan ringa 1177 eller gå in på deras hemsida www.1177.se för hjälp.

Ring 112 om du mår väldigt dåligt, du kan även ringa 112 och be om jourhavande präst om du behöver prata med någon mitt i natten. Jourhavande präst har tystnadsplikt och du kan vara anonym om du vill.

Hjälplinjen kan du också ringa om du vill ha tillfälligt psykologiskt stöd. Både du och de som svarar är anonyma. De som svarar är socionomer, psykologer och sjuksköterskor som har stor erfarenhet av människor i kris. De har öppet 13-22 alla dagar, vanlig telefontaxa. Tel 0771-220060.

Psykakuten Helsingborg finns på Tel 042-4062730 och de har öppet dygnet runt.

Jourhavande medmänniska finns om du vill ha någon som lyssnar. När du söker medmänskligt stöd på natten. Du är anonym och de har tystnadsplikt. Tel 08-7021680. Öppet mellan 21-06. Jourhavande-medmanniska.se

Kyrkans jourtjänst finns för att ge känslomässigt stöd i svåra situationer. Det är vanliga medmänniskor med tystnadsplikt som har utbildats för detta. 031-800650. De har öppet vardagar 13-21 och helger/ helgdagar 16-21 året om. Du kan även skriva till deras SOS-brevlåda för att få svar inom 72 timmar gå in på kyrkansjourtjanst.se

SPES Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd finns att nå på 08-345873, de har öppet 19-22 och alla som svarar har tystnadsplikt.

Äldretelefonen är för dig som är 65+, det är föreningen Minds stödtelefon för dig som är äldre och mår psykiskt dåligt. Det är volontärer som svarar och ni bägge är anonyma. Tel 020-222223 vardagar mellan 10-15.

Detta är ett litet axplock på hjälp och stöd som finns att få. Observera att somliga aktörer här kan ha varierande öppettider beroende på högtidsdagar och semestrar.

 

 

 
Sorgbearbetare - Kristin Dahl

livsgnista sorgbearbetning

när du behöver hjälp

När brustna hjärtan blir hela – att välja livsglädje istället för ett liv i sorg

Sorg förknippas oftast med dödsfall, men sorgereaktioner kan uppstå i samband med en rad olika förluster. I stort sett alla större förändringar och förluster i ditt liv kan utlösa sorgereaktioner, vilket är fullt naturligt. Men hur vi sörjer och hanterar förlusten känns inte naturligt. Tvärtom saknar de flesta av oss kunskap om hur man ska hantera sorgen och hitta energin igen.

Det är inget fel på oss sörjande. Vi behöver bara bli lyssnade till med värdighet och respekt. Vi behöver inte bli analyserade, kritiserade eller dömda.

Genom konkreta och fungerande verktyg ges den sörjande möjlighet att bearbeta det som hänt för att lämna smärtan bakom sig och på så sätt kunna välja livsglädje istället för ett liv i sorg. I programmet för Sorgbearbetning tar vi utgångspunkt i att du ska bli medveten om att det går att skapa ett lyckligare liv för dig själv genom att släppa taget om det som varit och välja en annan väg. En effektiv hantering av de förluster vi drabbas av under livet säkerställer att vi inte fastnar i ett läge där vi lägger energi på fel saker och som hindrar oss från att leva i nuet.

Under programmets gång ges deltagarna insikter som ger kraft till förändring och nycklar för att läka sitt hjärta men också att kunna vara ett stöd för andra som drabbas av förluster och stora förändringar.

Mer information finns på Livsgnista Sorgbearbetnings hemsida: www.livsgnista.com

eller kontakta direkt via mejl: kristin@livsgnista.com

Rulla till toppen