Hinduisk begravning

Kremation en del av ceremonin

Hinduisk begravning

Då hinduismen är väldigt omfattande och en av de äldst kvarlevande religionerna kan de olika ceremonierna skilja sig åt ganska mycket. Men gemensamt är tron på reinkarnation, karman påverkar hur man återföds. Desto bättre människa du är desto bättre karma har du. Målet är att inte behöva födas på nytt utan bryta återfödelsen (samsara), så att själen (Atman) ska nå Brahman, världssjälen och bli fri.

Traditionellt håller man ceremonin redan vid nästa soluppgång eller solnedgång. Här i Sverige är detta svårt då de dokument som krävs för begravning och kremation tar längre tid på sig än så.

Aska eller gurkmeja

läggs på den avlidnes panna

Kroppen för en avliden betraktas som oren och man undviker kontakt med den. Den närmsta familjen tvättar den döde med huvudet vänt mot söder. Antingen med rent vatten eller en blandning av mjölk, smör honung och yoghurt. När kroppen är ren binds tårna ihop och händerna placeras handflata mot handflata, kroppen lindas sedan in i ett vitt lakan och i pannan läggs aska på män, gurkmeja på kvinnor. En blomsterkrans läggs kring halsen. Ceremonidelen innan kremationen är kort och okomplicerad, kroppen ligger lindad i lakanet i en enkel kista. Familjen och vännerna samlas runt kistan som är dekorerad med blommor och swastika tecken, d.v.s. soltecken. Gästerna upprepar mantran över den avlidne. Om kvinnan överlevt sin make bär hon rött på begravningen.

anhöriga närvarar vid kremationen

det tillhör ceremonin

Kremation är det vanligaste sättet att ta hand om sina avlidna inom hinduismen, undantaget för detta är barn och präster som jordbegravs. Präster eller helgon blir jordbegravda för att bevara deras helighet. 

När de anhöriga och gästerna har upprepat klart sina mantran bär man kistan till kremeringen. Om det inte är möjligt att bära kistan till kremationen är det idag okej att ha fordonstransport när detta är nödvändigt, dock följer äldsta sonen med i bilen. 

En gammal tradition sedan man brände kropparna på bål vid floden Ganges är att de manliga anhöriga närvarar vid själva kremationen. 

På Helsingborgs krematorium finns ett rum för detta med glasdörrar mot ugnarna. Därför är det vanligt att man håller ceremonin i krematoriets kapell före kremationen. 

När kroppen har kremerats anses begravningsceremonin vara över, en kremation brukar ta ca 1,5 timme.

askan sprids i vatten

men helst i floden ganges

Efter kremationen åker familjen hem och byter kläder samt samlas för att dela en måltid. Eventuellt kommer en präst förbi deras hem och tänder rökelse för den avlidne. Dagen efter kremeringen åker den äldsta sonen för att hämta askan på krematoriet. Traditionellt spreds askan i Ganges men numera går det bra att sprida askan i andra vattendrag. Dock bör man vara medveten om att man behöver Länsstyrelsens godkännande för att sprida aska i naturen eller till havs. Nu startar en tretton dagar lång sorgeperiod då familjen stannar hemma för att ta emot andra sörjande som kommer på besök.

hinduisk

Hinduiska inslag på begravningen

Önskar du en begravning med hinduistiska inslag så kontakta oss, vi skräddarsyr en lösning åt dig.

Rulla till toppen