Vad gör jag vid dödsfall?

Hur gör jag nu?

I sorg och saknad är det mycket man ställs inför ett dödsfall av en närstående. Med praktiska saker som känns obekväma och ovana, inte tala om all byråkrati som omger dödsfallet. Att dessutom bli tvingad att ta itu med att planera en begravning när man befinner sig i chock efter förlusten, gör att det kan bli överväldigande att klara av på egen hand.

Vi på Evighetens Vila finns här för dig och vill underlätta med en checklista på vad du bör tänka på vid ett eventuellt dödsfall.

 1. Ta hand om eventuella husdjur.
 2. Säg upp autogiron & stående överföringar.
 3. Säg upp avtal, abonnemang & medlemskap.
 4. Anlita en begravningsbyrå. För att komma i kontakt med oss på Evighetens Vila Begravningsbyrå – ring oss på 042-366 066. eller skicka e-post.
 5. Se till att den avlidnas post tas hand om och att adressändra till dödbodelägare som har hand om dödsboet.
 6. Se över den avlidnes försäkringsinnehav.
 7. Ordna med praktiska saker som exempelvis omhändertagande av id-handlingar, meddela släkt och vänner om dödsfallet, återlämna handikapphjälpmedel, samla in reservnycklar, kontakta polisen  i händelse den avlidne hade vapen, lämna in kvarvarande medicin till apotek, töm kylskåp på eventuella matvaror.

informera om dödsfallet

alla dödsbodelägare måste informeras

Dödsbodelägare kallas den eller de som har direkt rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Dödsboet är benämningen på den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt Ärvdabalken ska den dödsbodelägare som har hand om dödsboet omedelbart informera övriga delägare om den avlidnes bortgång. Därtill är det även god idé att informera vänner samt kollegor till den avlidne.

Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket. Idag är även många privata företag, banker och försäkringsbolag kopplade till Skatteverkets informationssystem varför dessa också får automatiska uppdateringar.

säg upp avtal

kontrakt och medlemskaper

För att undvika onödiga kostnader i dödsboet är det viktigt att ni säger upp eller överlåter eventuella avtal och abonnemang. Om den avlidne haft ett medlemskap i en förening eller dylikt kan det även vara bra att säga upp det så snart som möjligt. Kontrollera i samband med detta om det finns ett medlemskonto eller in insats som ska betalas tillbaka till dödsboet. Nedan hittar du förslag på vanliga typer av avtal, abonnemang och medlemskap.

 • Avtal: Hyresavtal, el/gas, sophämtning, vatten & avlopp, garage- & parkeringsplats etc.
 • Abonnemang: Telefonabonnemang, TV-abonnemang, bredband, tidningsprenumerationer etc.
 • Föreningsmedlemskap: Idrottsföreningar, friluftsföreningar, fackföreningar, pensionärsföreningar etc.

säg upp autogiron

och stående överföringar

Det är en god idé att snarast se över och stoppa eventuella stående överföringar samt autogiron hos banken. Detta är extra viktigt i de fall då det eventuellt saknas pengar i dödsboet för att betala en värdig begravning. Om ingenting stoppas minskar nämligen chansen till att få så kallad begravningshjälp mycket drastiskt. Förutom att stoppa autogiron samt stående överföringar finns det även en del andra bankärenden som behöver ordnas med efter ett dödsfall. Det kan exempelvis krävas en inventering samt uppsägning av bankfack, kontroll av borgensåtaganden och reverser, spärrning av bank- och kreditkort etc.

Oavsett bankärende krävs i regel alltid ett så kallat dödsfallsintyg samt en eventuell fullmakt från övriga dödsbodelägare för att en delägare ensam ska kunna genomföra några ändringar på banken. Dödsfallsintyget får ni av begravningsbyrån men ni kan även beställa det direkt hos Skatteverket genom att ringa telefonnummer 0771-56 75 67. Säg ”beställa dödsfallsintyg” i talsvaret så kommer du till rätt handläggare. Mer information om dödsfallsintyg hittar du på Skatteverkets hemsida här.

posthantering

begär eftersändning

Se till att den avlidnes post inte kommer på villovägar. Om det är aktuellt med adressändring, för att posten exempelvis ska gå direkt till den dödsbodelägare som har hand om dödsboet, är det smidigt att använda sig av tjänsten ”särskild postadress i kombination med eftersändning” hos Svensk Adressändring, www.adressandring.se

För att beställa denna tjänst ringer du till Svensk Adressändrings kundtjänst på telefonnummer 0771- 97 98 99.

försäkringar

informera om dödsfallet och säg upp

Säg upp gällande försäkringar och bevaka eventuella premieåterbetalningar till dödsboet. Exempel på vanliga försäkringar är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, bil-/båtförsäkring, försäkring för mobiltelefon etc.

Det är även viktigt att undersöka om det finns försäkringar som specifikt utfaller till följd av dödsfallet, exempelvis en privat livförsäkring eller en tjänstegrupplivförsäkring. Som efterlevande kan man också ha rätt till den så kallade omställningspensionen. 

begravningshjälp & dödsboanmälan

när det inte finns pengar i dödsboet

När det inte finns pengar i dödsboet så har de olika kommunerna två tjänster: begravningshjälp för att bekosta begravningen och dödsboanmälan, en förenklad bouppteckning. Begravningshjälpen är vanligtvis på ett halvt prisbasbelopp men det innefattar inte minnesstund, handbuketter m.m. Det får inte finnas några pengar kvar efter att delar eller hela begravningen är betald. Om man rör tillgångarna i dödsboet, det är ett komplicerat fall eller ansöker för sent kan detta också leda till att ansökan avslås.

Mycket kan man göra själv...

Men du måste inte, kontakta oss på Evighetens Vila om du vill ha hjälp med stort som smått.

Vad händer när ett dödsfall inträffat?

 1. Dödförklaring: Först av allt måste en läkare dödförklara den avlidne. Vid oväntade, plötsliga dödsfall körs den avlidne oftast  till sjukhus för att dödförklaras. Vid väntade dödsfall som t.ex. sker i hemmet tillkallas en läkaren till platsen för att dödförklara personen.

 2. Dödsbevis och dödsorsaksintyg: Vid dödförklaringen utfärdar läkaren två intyg: ett dödsbevis som omedelbart skickas in till Skatteverket samt ett dödsorsaksintyg, detta skickas till Socialstyrelsen. Att intygen inkommer till dessa myndigheter är läkarens ansvar.

 3. Hantering av den avlidne:  Sker dödsfallet på ett sjukhus så ansvarar sjukhuset för att den avlidne kommer till bårhuset. Har den avlidne gått bort i hemmet eller på äldreboende, så kontakta vår transportjour på telefonnummer 042-366 066 så ordnar vi med bårtransport. När det gäller dödsfall vid olycka har polisen ansvaret  för bårtransporten. Den avlidne finns sedan på bårhuset tills strax innan begravningen äger rum. Då hämtar begravningsbyrån den avlidne i samband med påklädning och kistläggning och transporterar sedan den avlidne nedbäddad i sin kista.

 4. Gravsättnings- och kremeringsintyg samt dödsfalls- och släktutredningsintyg: När Skatteverket mottagit dödsbeviset som läkaren utfärdat så gör de ett s.k. gravsättnings- och kremeringsintyg samt ett dödsfalls- och släktutredningsintyg. Gravsättnings- och kremeringsintyget är nödvändigt för att kunna genomföra en begravning eller direktkremation. Finns misstankarna att ett brott är en bakomliggande orsak för dödsfallet kan det dröja innan Skatteverket utfärdar intyget. Det samma gäller om det finns pacemaker eller liknande som måste tas bort innan begravning/kremering får ske. Dessa papper brukar begravningsbyrån ombesörja och överlämna till Svenska Kyrkan. Dödsfalls- och släktutredningsintyget kommer ni som anhöriga behöva när ni har kontakt med den avlidnes bank m.m. för att legitimera (tillsammans med id-handling) att ni är de som utgör dödsboet. Även detta intyg tar begravningsbyrån fram och kan även mejla över till er som PDF. Beställer man dessa papper själv hos Skatteverket kommer de hem med snigelpost. Till dessa papper kommer även ett registerutdrag som kort och koncist upplyser om namn, personnummer och dödsdatum. Detta papper kan man skicka till företag som den avlidne haft abonnemang, medlemskap, hyrt hos m.m. hos för att avsluta dessa.

 5. Planera och boka begravning: Enligt svensk lag måste den avlidne kremeras eller jordfästas inom 30 dagar från dödsfallet. På grund av detta är det en god idé att så snart som möjligt börja planera för begravningen. Vi på Evighetens Vila begravningsbyrå hjälper dig. Du når oss på 042 – 366 066
Rulla till toppen