Ord & begravningsfraser

C - E

Här har vi samlat lite olika fraser och ord som kanske kan vara lite svåra att ha koll på eller behöver lite mer förklaring till vad det egentligen innebär.

 

Chaufför

Person som arbetar på eller för begravningsbyrå eller transportföretag, vars uppgift är att transportera avlidna i kista/på bår. I chaufförens uppgifter ingå även kistläggning och svepning.

Civil begravning

Samma sak som borgerlig begravning.

Defilering

Även kallat avsked på begravningsceremonin då anhöriga och samtliga begravningsgäster går fram till kistan för att ta farväl av den avlidne. I samband med defileringen spelas ibland stilla orgelmusik/piano/inspelad musik och man lägger de blommor, s.k. handbuketter på eller bredvid kistan.  

Deposition

Pengar för den egna begravningens räkning, insatt på särskilt konto i bank ofta med begravningsbyråns hjälp. Med depositionen finns oftast en nedtecknad önskan om hur begravningen ska ske.

Digital sanering

Hur gör man då med sociala medier? Många tänker inte på att de lämnar digitala fotspår efter sig och att det ibland kan vara bökigt att ta bort eller göra om konton på sociala medier när man går bort. Här under följer lite information om de vanligaste sociala medierna. Det är faktiskt inte alla konton som går att ta bort av anhöriga.

Vill du som anhörig ta bort eller omvandla ett konto på egen hand så förser vi på Evighetens Vila Er med dokument. Dessa styrker din rätt som efterlevande och/eller person med rätt att handha dödsboet samt papper som intygar att den avlidne du representerar faktiskt är död. 

Vill du som anhörig att vi på Evighetens Vila sköter den digitala saneringen på sociala medier så gör vi gärna det. Då får du som närmast anhörig skriva på en fullmakt att vi representerar dödsboet och så tar vi hand om det som går att göra. 

Facebook låter oss bestämma vem som får hantera eller stänga ner kontot efter att man avlidit. Under ”Allmänna kontoinställningar”, ”Hantera konto” kan du också välja en efterlevande kontaktperson, någon som du vill ska hantera ditt konto när du avlidit. Denna person kan inte skriva inlägg i ditt namn, se dina meddelanden men till viss del administrera kontot.

Anhöriga till avliden har två möjligheter. 

Alternativ 1. Minneskonto: Profilsidan kan göras om till en minnessida där närmast sörjande kan minnas den avlidne samt lämna hälsningar. Facebook vill att en anhörig skickar in ett dödsbevis. Profiler omgjorda till minneskonto har kvar innehållet som den avlidna delat: bilder och videos, men ingenting går att ändra på.

Alternativ 2. Radera kontot: Anhöriga som kan intyga rätten att sköta dödsboet kan begära att ett Facebook-konto tas bort . Registrerade kontaktpersoner kan också begära borttagning av ett konto. All information raderas då och sidan tas bort  

Instagram fungerar som Facebook. Instagram ger inte anhöriga tillgång till kontot eller innehållet. Anhöriga kan anmäla en avliden persons Instagram-konto och få det omgjort till minnessida. Till detta krävs dödsbevis. Anhörig som kan styrka rätten att handha dödsboet kan också begära att ett konto tas bort.

Twitter-konton stängs ner efter en längre tids inaktivitet. Anhöriga kan välja att inaktivera den avlidnes konto genom att fylla i ett särskilt formulär. Twitter ger inte någon åtkomst till kontot. På begäran av anhöriga kan de dock radera bilder och videos.

Snapchats konton stängs högst troligt ner efter inaktivitet. Men vill du vara helt säker på att kontot försvinner måste du ha inloggning alternativt om den avlidne själv raderat kontot innan dödsfallet.

Whatsapp-konton kan enligt vad som framgår på företagets hemsida endast raderas från meddelandeappen i inloggat läge. Whatsapp uppger också att de inte kan radera en användares konto. Så även där måste du ha inloggningsuppgifterna. 

Google och Youtube har många tjänster, t.ex. Youtube, Gmail och Blogger. Genom  Inactivate Account Manager kan du bestämma vem som får tillgång till kontot om du går bort. Anhöriga kan välja att ta bort kontot, det krävs då dödsattest och intyg på vem som företräder dödsboet.

Direktkremering

Direktkremering är när de anhöriga eller i sällsynta fall Kommunen beställer en kremering utan föregående begravningsceremoni. Detta betyder att den avlidne kistläggs i svepskjorta och transporteras till krematorium för att kremeras. Varför man kistläggs innan kremation är för att det är lag i Sverige att de avlidna ska hanteras i kistor. Direktkremering är inget hinder för att begravningen sedan hålls över urnan om man så önskar.

Dissenterskatt

År 2000 försvann dissenterskatten och ersattes då med begravningsavgiften.

Donation organ

Donation avseende organ och vävnader. De flesta avlidna kan bli aktuella som donatorer av organ och vävnader för transplantation eller medicinska ändamål. Enligt Transplantationslagen har den som inte tagit ställning till donation ändå sagt ett passivt ja. Man har då rätt att ta organ och vävnader från den döde, förutsatt att närstående inte motsätter sig detta när de blir tillfrågade.

Dubbar

En gravsten förankras oftast på så sätt att den placeras på en delvis nedgrävd sten/betongsockel. Sockeln är utrustad med ordentliga stift, dessa kallas dubbar, som passas in i hål på stenens undersida. Vanligt är även pinnar/rör i rostfritt material som löper genom sten och sockel för förankring.

Dubbelurna

En urna med plats för två avlidnas askor, i första hand makar. Dubbelurnan kan vara avdelad med separata kammare, men vanligast är att askorna förvaras tillsammans.

Att dö är samma sak som att avlida.

Dödfödd

Ett barn eller foster som är fött utan livstecken. En dödfödd klassificeras som barn efter vecka 28. Vid kortare graviditetstid betecknas födelsen som missfall. 

Dödförklaring

Domstolsbeslut att en försvunnen person skall anses vara död. Reglerna finns i Ärvdabalken. Ansökan om dödförklaring får göras när tio år gått sedan den försvunne senast setts i livet. Är den försvunne över 75 år kan ansökan göras efter fem år. Om man tror/bevisligen vet, att den försvunne befann sig i livsfara får ansökan göras efter tre/ett år.

När en person avlider ska en läkare även ge en dödförklaring i samband med de papper som upprättas till socialstyrelsen och Skatteverket (Dödsbevis och Dödsorsaksintyg) så att personen blir död även i juridisk mening.

Dödgrävare

En dödgrävare är en benämning för personal inom kyrkogårdsförvaltningen som inte används längre. Det avser en person som bland annat gräver/öppnar gravar inför gravsättning och återfyller igen dem.

Dödsannons

Annons i dagstidning eller på nätet/sociala medier, som informerar om att någon avlidit. Där anges oftast födelse- och dödsdag, närmast sörjande, dag, tid och plats för begravningen samt uppgift om eventuell minnesstund och önskemål om minnesgåvor. Dödsannonsen kan också ha en symbol eller foto samt eventuell text (dikt eller liknande) som passar i sammanhanget. 

Dödsannonssymboler

Symbol i dödsannonsen passande den avlidne och dennes intressen. Vanligast förr var ett kors, men nuförtiden finns det mesta att tillgå och kan ordnas på beställning. Allt från porträtt på den avlidne, till hobbyer, andra intressen eller bara vackra bilder och symboler. 

Dödsattest

Gammal benämning för dödsorsaksintyg.

Dödsbegreppet

Det finns bestämmelser för när en människa betecknas som död. Dödsbegreppet som detta heter beskriver just detta och innebär att en människa räknas som död när hjärnan är död. Absolut vanligast är att läkaren fastställer att puls och andning -som styrs av hjärnan- har upphört.

Dödsbevis

Ett intyg på att en person är död. Vanligtvis utfärdas dödsbeviset av läkaren som först konstaterat att personen är avliden. Dödsorsaksintyg påvisar själva orsaken till döden.

Dödsbo

Precis allt en avliden ägde och även de skulder denne hade ingår i ett dödsbo. Det är de närmast efterlevande eller person utsedd via testamente eller fullmakt som hanterar dödsboet.

Dödsboanmälan

Ett alternativ till bouppteckning -om man inte har råd till detta- som görs av socialförvaltningen. Detta blir aktuellt då den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra kostnader kring dödsfallet. 

Dödsbodelägare

Delägare i dödsboet är t.ex. efterlevande make, sambo, arvingar och eventuella testamentstagare. Det är dödsbodelägarna som hanterar dödsboet eller befullmäktigar andra att göra det.

Dödsbud

Underrättande om att någon är död. Dödsbud är ett muntligt eller ibland skriftligt besked beträffande dödsfall, framfört till den avlidnes närmaste anhöriga. 

Dödsbädd

Där den avlidne dog och oftast ordnas till i väntan på de efterlevandes besök och farvältagande.

Dödsdag

Dödsdag är det datum, när dödsfallet ägde rum.

Dödsfall

Samma sak som någons död. 

Dödsfallsanmälan

Att informera om ett dödsfall. Uttrycket används mest beträffande officiella anmälningar till olika myndigheter, försäkringsbolag eller liknande. Det är även benämningen på särskilda blanketter som används av t.ex. försäkringsbolag.

Dödsfalls- och släktutredningsintyg

Dödsfalls och släktutredningsintyget kommer från Skatteverket, det går att få genom begravningsbyrån som kan skriva ut och eller mejla över det direkt eller så kan man beställa det via Skatteverket och få det hemskickat via snigelpost. På intyget framgår vilka som är de närmst anhöriga efter en avliden person. Banker kräver att du som anhörig har med detta intyg för att kunna ordna upp den avlidnes finanser.

Dödsfallsplats

Platsen där någon dog. Exempelvis i bostaden, på olycksplatsen, på vårdhemmet eller sjukhuset osv. Dödsfallsplatsen anges i Dödsbeviset samt Dödsorsaksintyget.

Dödsgåva

Gåva som mottagaren får först efter givarens död. Sådan gåva är enbart giltig om den nedtecknats i testamente, detta innebär att givaren kan ångra sig när som helst och ändra testamentet innan denne avlidit.

Dödshjälp

Att av medlidande hjälpa någon i plågor att dö. Passiv dödshjälp sker dagligen i vården av svårt och obotligt sjuka, då man ej behandlar vidare utan enbart ger smärtlindring i väntan på döden. Aktiv dödshjälp är sådant som omedelbart förkortar patientens liv t.ex. en överdos av smärtlindrande preparat. Detta är inte tillåtet i Sverige utan bedöms som brott mot annans liv. Det finns dock länder där det ät tillåtet såsom Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Kanada.

Efterlevande

De som den avlidne lämnar efter sig: familjen, släkten och bekantskapskretsen. Ofta avses nära anhöriga, dock är det så att mer avlägsna vänner och bekanta också räknas som efterlevande.

Eldbegängelse

En av de fyra begängelseformerna luftbegängelse, vattenbegängelse, jordbegängelse och eldbegängelse. Ett annat ord för kremation. 

En sista hälsning /ESH

Väldigt vanlig hälsning på kort/band i kransar och sorgbuketter som sänds till platsen där begravningen hålls, förkortas ESH.

Enskild begravningsplats

Läs mer under begravningsplats.

Ett sista tack och farväl / ESTOF

Väldigt vanlig hälsning på kort/band i kransar och sorgbuketter som sänds till platsen där begravningen hålls, förkortas ESTOF.

Scroll to Top