Sök på vår hemsida

borgerlig officiant

 

Vad är en borgerlig begravning?

Borgerlig begravning är en begravning som sker utan religiös ordning. Det finns inga krav på hur begravningen ska utformas. Därför går det att fritt välja lokal, begravningsförättare/officiant, musik och sång. Borgerlig begravning är inget ovanligt längre, det är inget som väcker uppmärksamhet.

1926 blev det inskrivet i lagen att alla människor i Sverige skulle ha medborgerlig rätt att få en borgerlig begravning. Likaså bestämdes det att det är en privat angelägenhet vad man väljer.

De viktigaste skillnaderna mellan en borgerlig och kyrklig begravning:

  • Det finns inga regler som styr var ceremonin kan hållas. Du kan i stort sätt välja vilken plats som helst.
  • Begravningsceremonin kan utföras som du själv vill.
  • Spelar ingen roll vilken tro du har, alla har rätt till en borgerlig begravning.
  • När ceremonin leds av en borgerlig officiant, kan vem som helst förrätta begravningen.
  • Kostnad för officiant tillkommer, men oftast kan man få hålla det utan extra kostnad i de flesta kapell.
  • Man får inte lov att hålla en borgerlig begravning i en Kyrka.

Det kan vara en begravning utan religiösa inslag, till för dem som inte tillhör något religiöst samfund eller för de som inte önskar ha en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Även om man är med i ett samfund kan man alltså begravas borgerligt om så önskas. Det går även att ta in andra religiösa företrädare som har hand om ceremonin. En officiant är den som leder begravningen, det kan vara en religiös ledare, det kan vara en av kommunen utsedd begravningsförättare, en anhörig eller en vän till familjen , eller officiant från Evighetens Vila. Det behövs inga stora långa tal för att leda en begravning. Officianten leder ett avskedstagande och eventuell minnesstund. Det går även att ha en ceremoni utan officiant och bara ha musik istället. En del har istället en minnesstund utan någon föregående ceremoni. Vill man ändå ha några talade ord men inte hittat någon som vill göra det kan det vara lättare att läsa upp en text eller en dikt. Lagen säger att man ska infria den dödes önskemål om gravsättning och gravskick "såvitt det är möjligt" bara allvaret i situationen efterlevs för en värdig behandling och avslut. 

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066