Transport

Den sista färden...

När en anhörig avlider så är det mycket att tänka på. Själva transporten kan vara en del av det. Om den anhöriga avlider på sjukhuset så kommer sjukhusets personal ombesörja förflyttningen till bårhuset. Skulle dödsfallet inträffa utanför sjukhuset så faller ansvaret på de anhöriga. Detta för att vårdpersonalen inte ska kunna styra valet av begravningsbyrå. Det går bra att kontakta oss direkt för att ordna transporten från exempelvis boende eller liknande. Kostnaden för denna transport debiteras dödsboet, dvs. den dödes kvarlåtenskap.

Finns det inga pengar i dödsboet, är det beställaren som debiteras för transporten. I vissa undantagsfall – om t.ex. läkare kräver obduktion- så kan landstinget stå för kostnaden.

Väljer du att låta Evighetens Vila sköta bårtransporten så kan du känna dig trygg med ditt beslut. Vi gör allt för att sköta om dina kära med den respekt och värdighet de förtjänar.

Vad kostar

transport av avliden?

Grundavgift för transport av avliden med begravningsbil max 4 mil. Utöver denna sträcka kostar det ytterligare 140 kr/mil.

Evighetens Vila Begravningsbyrå Transport Avliden
Evighetens Vila Begravningsbyrå Transport Utomlands

TRANSPORT UTRIKES

När Sverige inte är "hemma"

En transport för avliden till utlandet är en omfattande process. Det kräver mycket arbete rent praktiskt och administrativt och mycket som måste förberedas. Hos Evighetens Vila är det ibland billigare att boka transport med begravningsbilen än att boka flyg, då kostnaden för flyget går efter vikten. I begravningsavgiften som vi betalar i Sverige ingår det inte transporter till forna hemländer. Man får alltså betala detta själv.

Är det en avliden som ska transporteras långt får balsamering ske innan, vilket även drar ut på tiden. Kistan måste ha en zinkinsats som ska lödas igen och ska den avlidne flygas måste kistan förses med flygemballage. Vanligtvis startar kostnaden för en transport utomlands på runt 30000 kr

Om inte den avlidnes religion säger annorlunda är ett alternativ att kremera den avlidne och transportera askan istället. En urntransport kostar ungefär lika mycket som en vanlig flygbiljett. Att genomföra en transport av urna är mycket enklare att få tillstånd till. Dock måste en kremation göras innan, vilket sällan är klart inom 2 veckor.

TRANSPORT deceased ABROAD

WITH EVIGHETENS VILA

Transporting the deceased abroad is a comprehensive process. It requires a lot of work in practical and administrative terms and a lot that needs to be prepared. At Evighetens Vila it is sometimes cheaper transporting via hearse rather than booking a flight, since the cost of the flight goes by weight. The funeral fee we pay in the Swedisk taxes does not include transport to former home countries. You have to pay for this yourself.

If a deceased person is to be transported far, embalming is to be done before, which also extends the time. The coffin must have a zinc insert, soldered shut and if the deceased is to be flown, the coffin must be provided with air packaging. Usually the cost of a transport abroad starts at around SEK 30000

Unless the deceased’s religion says otherwise, an alternative is to cremate the deceased and transport the ashes instead. An urn transport costs as a regular airplain ticket. Conducting a transport of the urn is much easier to obtain a permit for. However, a cremation must be performed previously, which rarely is done within 2 weeks.

lotus

BEGRAVNING UTOMLANDS

ATT TÄNKA PÅ

Oavsett om det gäller kista eller urna som transporteras gäller följande alltid enligt mottagarlandets konsulat: En dokumenterad mottagare med namn, personnummer, adress, telefonnummer i ankomstlandet. Vid uthämtning krävs giltigt ID/pass.

Gällande kisttransport MÅSTE det finnas en ihoplödad zinkinsats, detta för att säkerställa att inget från kistan tar sig ut.

Varför det tar tid att ordna med en utomlandstransport är eftersom det krävs många intyg för sanitet, balsamering, lödningsintyg för kistan och passersedel. Utöver detta ska kroppen och kistan ordnas med, samtliga dokument ska översättas och stämplas. Runt 5 arbetsdagar tar detta arbete om allt går precis som det ska.

FÖRBEREDELSER inför transporten

FÖR EFFEKTIVARE FÖRFARANDE

Eftersom det är ett omfattande arbete kring transport av avliden utomlands, är det bra att förbereda så snart som möjligt:

  • Kontakta oss på Evighetens Vila för prisuppgift och personlig vägledning.
  • Ordna en kontaktperson i det land dit där avlidne ska gravsättas. Ange kontaktuppgifterna till denne såsom namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress. Kontaktpersonen kan även vara en begravningsbyrå som ska ta hand om det resterande på plats.
  • Informera er läkare om att ni kommer att behöva följande dokument: 1. Dödsorsaksintyg 2. Dödsbevis 3. Smittorisk-/Sanitetsintyg i original
  • Leta reda på personens identitetshandlingar gärna aktuella Svenska samt från hemlandet.
Evighetens Vila Begravningsbyrå Borgerlig Begravning

Exempeltext

Exempeltext...

Kampanj

UPp Till 25% på gravstensrenovering

Evighetens vila begravningsbyrå har lågsässonserbjudande på gravstensrenovering. *Gäller endast bokningar gjorda innan mars 2020.

Scroll to Top