Visning

990 kr

Visning av den avlidne i samband med bisättning eller begravning.

Att se den döde är för många väldig viktigt för att kunna gå vidare i sorgeprocessen.

Visning med öppen eller stängd kista.

Eftersom de flesta dödsfall sker på sjukhus eller någon form av boende väljer många anhöriga att ta sitt sista farväl och samlas där.

En del väljer att ha en separat visning strax efter dödsfallet. Andra vill se den avlidne i samband med bisättning eller strax före begravningsceremonin.

Förr i tiden samlades alla i hemmet där döden inträffat och tog ett sista farväl innan begravningen genomfördes.

Att se den döde är för många väldig viktigt för att kunna gå vidare i sorgeprocessen.

Det är en högtidlig, stilla och vacker stund då de anhöriga har tillfälle att säga sina sista ord ansikte mot ansikte med den avlidne.

Bäst är att ha visning strax efter dödsfallet då den avlidnes utseende fortfarande är oförändrat.

Ni anhöriga bestämmer själv om ni vill se den avlidne, men om vi anser att det inte är tillrådligt med visning för öppen kista så upplyser vi om det.

I vissa fall väljer en del att ha en sista hälsning vid en stängd kista för den närmaste familjen.

Det finns även de som föredrar att inte ha någon form av visning alls utan föredrar att komma ihåg den anhöriga som den var i livet.

Helsingborgs bårhus – Region Skåne

Planera begravning.

Scroll to Top