Kistbärare

Bärare till kista vid jordbegravning. Priset avser / inhyrd person. I de fall eventuell församling kan ombesörja detta, brukar det vara kostnadsfritt. Samma gäller om anhöriga och vänner ställer upp som kistbärare. Krävs totalt 6 personer för att bära en kista.

Scroll to Top