Sök på vår hemsida

En bouppteckning är enkelt uttryckt en lista på alla tillgångar och skulder som den avlidna haft. Var den avlidne gift måste även makas eller makes tillgångar och skulder också tas med i bouppteckningen. Det är något som man måste ha koll på speciellt så man vet om det finns pengar till begravningen eller om man måste söka medel från kommunen med en sk. dödsboanmälan. Det innefattar mycket praktiskt när en anhörig avlider och bouppteckning är ett av de ting.

Bouppteckningen måste förrättas, dvs. upprättas inom tre månader från dödsfallet. Därefter ska den lämnas in till Skatteverket inom en månad efter förrättningsdatumet.

Handläggningstiden hos Skatteverket kan vara allt från 1 vecka till flera månader.

När man ska göra en bouppteckning så måste alla legala arvingar kallas (kusiner ärver exempelvis inte varandra). Universella testamenttagare och efterlevande arvingar ska kallas. Givetvis även efterlevande maka/make/sambo ska kallas oavsett om vederbörande ärver något eller är dödsbodelägare.

Det är dödsbodelägarna som ansvarar för att den blir inskickad till Skatteverket.

 

Vill man göra bouppteckningen själv så finns det en guide hos skatteverket:  

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html?q=Bouppteckning 

Blanketter för att fylla i gällande bouppteckning hos Skatteverket hittar du här: 

https://skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/meny/omrade/bouppteckning.4.dfe345a107ebcc9baf800015194.html?q=Bouppteckning

 

Tycker ni det är för krångligt, kan Ni ta hjälp av oss på Evighetens Vila.

 

 


 

Dödsboanmälan

Vad händer då om den avlidnes tillgångar inte kan täcka begravningskostnaden? I vissa fall kan kommunen hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

När någon avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas som ovan för bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita jurist eller oss på Evighetens Vilas begravningsbyrå.

Äger den avlidne inget hus, fastighet, mark eller inte har så tillräckligt med pengar, kan dödsbohandläggaren i kommunen istället utreda och bedöma möjlighet till eventuellt ekonomiskt bistånd via dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning som kommunen gör utan kostnad.

 

Så går utredningen om dödsboanmälan till

Du som är dödsbodelägare (du som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet ska kontakta dödsbohandläggare på arbetsmarknadsförvaltningen i kommunen där den avlidne är folkbokförd.  Det är dem som utreder och bedömer rätt till dödsboanmälan. Handläggaren värderar sedan dödsboet och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Detta gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

 

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen dock max ett halvt prisbasbelopp dvs, 23 250:-år 2019. Kostnader för transport av den avlidne till och från annat land ingår inte i biståndet. Eventuella kostnader för minnesstund, blommor, handbuketter och tex. programblad ingår inte heller i biståndet.

 

När dödsboanmälan blivit beviljad av kommunen

Man får inte betala några räkningar och måste stoppa eventuella autogiron hos den avlidnes bank. När fakturan för begravningen kommer ska man gå till den banken och betala fakturan med de pengar som eventuellt finns kvar. Be om kvitto från banken. Skicka in kvittot på betalningen och kopia på begravningsfakturan. När papperna inkommit skickas ett återbetalningsavtal till dig att skriva under. Alla dödsbodelägare måste skriva på det eller skicka en fullmakt att en har mandat att föra allas talan. Återbetalningsavtalet innebär att om det sen i efterhand kommer in pengar såsom skatteåterbäring eller försäkringspengar så går de till att betala tillbaka det stöd ni fått - till kommunen. Dock drar de aldrig mer än den summan ni fått i stöd. Eventuellt ekonomiskt stöd betalas direkt till begravningsbyrån från kommunen. Eftersom det kan dyka upp pengar senare, rekommenderar de att den avlidnes bankkonto är öppet ett år från dödsdagen.

 

En dödsboanmälan kan inte göras om:

  • Någon av dödsbodelägarna inte vill.
  • Det är komplicerat för handläggaren att få uppgifter om den avlidnes ekonomi.
  • Om det i - vissa fall- finns testamente.
  • Den avlidna äger saker som är ekonomiskt värdefulla.
  • Om den inte inkommer inom två månader efter dödsfallet

 

Detta krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan:

  • Den avlidne var folkbokförd och bodde i kommunen där bidrag sökes.
  • Det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • De anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen.

 

Autogiron, räkningar, hyresavier och eventuella skulder Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet.

Detta görs av dödsbodelägarna hos den avlidnas bank. Ta med "Dödsfalls och släktutredningsintyg" från Skatteverket.

Anlitar ni oss på Evighetens Vila är vi auktoriserade av skatteverket att tillhandahålla er med "Dödsfalls och släktutredningsintyg".

Om den avlidne har bott själv ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad. Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan

 

Kontakta dödsbohandläggare i Helsingborgs kommun

Telefon 042-10 78 75.

Telefontid tisdag-fredag mellan klockan 09:00 och 11:00.

Arbetsmarknadsförvaltningen finns på Järnvägsgatan 35, våning 2.

Mailadress: dodsboanmalan@helsingborg.se

Handlingar skickas till: Arbetsmarknadsförvaltningen dödsboanmälan, 251 89 Helsingborg

Vid dödsfall - Helsingborgs Kommun

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066