Sök på vår hemsida

Fjäril 0x90

 

Om kremering är aktuellt behöver Du köpa en urna om inte askan ska spridas i en minneslund. Är det aktuellt med spridning av aska över hav (krävs tillstånd av Länsstyrelsen)  eller om askan ska spridas i en minneslund så läggs askan i en kartong från krematoriet. I alla övriga fall krävs en urna, en urna har alltid ett kremationsnummer eller identitetsnummer. Numret måste stämma överens med identitetsbeviset som följer med urnan när den kvitteras ut på krematoriet. Allt för att rätt aska hamnar på rätt plats. På krematoriet finns rutiner och riktlinjer som sörjer för att askan aldrig ska kunna bli förväxlad med någon annans. Vill Du själv hitta en egen urna så måste den rymma minst 4,5 liter och motsvara de krav som den aktuella kyrkogården har. 

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066