Sök på vår hemsida

transport

 

När en anhörig avlider så är det mycket att tänka på. Själva transporten kan vara en del av det. Om den anhöriga avlider på sjukhuset så kommer sjukhusets personal ombesörja förflyttningen till bårhuset. Skulle dödsfallet inträffa utanför sjukhuset så faller ansvaret på de anhöriga. Detta för att vårdpersonalen inte ska kunna styra valet av begravningsbyrå. Det går bra att kontakta oss direkt för att ordna transporten från exempelvis boende eller liknande, som en del av begravningen. Kostnaden för denna transport kommer debiteras dödsboet. I vissa undantagsfall - t.ex.om läkare kräver obduktion- så kan landstinget stå för kostnaden.

Väljer Du att låta Evighetens Vila sköta bårtransporten så kan Du känna dig trygg med Ditt beslut. Vi gör allt för att sköta om Dina kära med den respekt och värdighet de förtjänar.

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066