Sök på vår hemsida

Kremationsbegravning eller eldbegängelse även kallat är det vanligaste begravningssättet idag, 90% kremeras. Efter begravningsakten/ceremonin när de anhöriga tagit farväl och lämnat kyrkan/kapellet så transporteras kistan till Krematoriet. Det finns flera alternativ för hur askan kan omhändertas sen när kremationen är klar:

Minneslund där askan antingen grävs ner eller sprids anonymt i lunden. Väljer man minneslund så krävs det ingen urna eller gravsten. De anhöriga får ej närvara då askan grävs ner eller sprids, tanken är att man inte ska veta exakt var askorna grävts ner. Askorna grävs dock ner var för sig och blandas ej. Det finns gemensamma ställen att lägga blommor och tända ljus på. Oftast får de anhöriga ett skriftligt besked på att askan är nedgrävd, ca fyra veckor efter akten /ceremonin. 

Spridning, att spridas för vinden över havet eller i naturen. För detta krävs ingen urna eller gravsten men samtidigt måste de anhöriga söka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att få göra detta och givetvis berätta vart. Ska spridningen ske till havs måste man befinna sig 1000 meter från land. De anhöriga gör oftast detta själva när deras ansökning blivit godkänd.

Askgravlund är ett gemensamt gravområde där namnskyltar och smyckningsplats också är gemensamt. Det finns ingen enskild gravsten. De anhöriga får lov att närvara vid gravsättningen, urnorna grävs ner på en gemensam yta och märks ej ut. Istället sätts namnen samlade på t.ex. ett granitblock. En askgravlund påminner om en minneslund fast med skillnaden att de avlidnas namn står uppsatta. Varje gravplats har plats för två urnor vilket möjliggör för par och anhöriga att få vila tillsammans. Även om ingen gravsten behövs så kommer kyrkogårdsförvaltningen begära en summa för plakett eller liknande där den avlidnes namn graveras in, vanligt är runt 2000 kronor. 

Urnmur/ kolumbarium är som det låter en mur där askan i sin urna sätts in och förseglas med en sten. Det finns en plats där man kan sätta en bukett eller ett ljus. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel men man får själv ordna gravstenen som förseglar urnans vilorum. På stenens utformning  finns speciella krav som måste eftelevas. Det är tillåtet för de anhöriga att vara med med när urnan gravsätts. Kyrkogårdsförvaltningen kommer begära en summa för skötseln av platsen. 

Askgravplats upplåts med begränsad gravrätt vilket innebär att kyrkogårdsförvaltningen bestämmer och sköter växtligheten. När kremationen är klar läggs askan över i en urna som de anhöriga sett ut och beställt genom begravningsbyrån, urnan lämnas in tillsammans med kistan efter ceremonin. Gravsättning med urnan sker på av de anhöriga utvald plats, det finns även möjlighet för att par och anhöriga att gravsättas tillsammans. Det går att sätta en bukett med blommor på askgravplatsen men det är inte tillåtet att plantera något på egen hand. Vissa askgravplatser ordnar kyrkogårdsförvaltningen med gravsten eller plakett på stenen som dödsboet får betala men i de flesta fall får de anhöriga ordna gravstenen och noga följa de regler för mått som gäller för området. Eftersom kyrkogårdsförvaltningen sköter allt underhåll så brukar det kosta en del vid nytecknandet av askgravplats vanligt är runt 7000-9000 kronor för 25 år. 

Urngravplats, denna får de anhöriga se ut på kyrkogården de önskar tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen. När kremationen är klar läggs askan över i en urna som de anhöriga har beställt och begravningsbyrån har lämnat över efter akten/ceremonin. Urnan har förseglats med lim och sänks ner i marken med band. De anhöriga får vara med och sänka ner urnan som grävs ner ca en meter djupt. Urnan ska sättas inom ett år från dödsdagen. De anhöriga kan välja att boka urnsättningen med kyrkogårdsförvaltningen eller be begravningsbyrån göra det åt dem. Man kan även hålla en kortare ceremoni med en präst eller bara ha en vaktmästare närvarande. Önskar man så kan begravningsbyrån vara närvarande om man gjort upp detta på förhand. På en urngrav krävs en gravsten, olika kyrkogårdar och olika kvarter på kyrkogården kan ha olika vilkor för hur stenen ska vara utformad. Information om detta finns hos kyrkogårdsförvaltningen men det är de anhöriga som får ordna stenen. Det är de anhöriga som sköter graven om de inte väljer att betala kyrkogårdsförvaltningen för att ta hand om det.

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066