Sök på vår hemsida

Eftersom de flesta dödsfall sker på sjukhus eller någon form av boende väljer många anhöriga att ta sitt sista farväl och samlas där. En del väljer att ha en separat visning strax efter dödsfallet eller en visning i samband med bisättning eller strax före begravningsceremonin. Förr i tiden samlades alla i hemmet där döden inträffat och tog ett sista farväl innan begravningen genomfördes. 

Visning är för många väldigt viktigt, att få se den avlidne för att kunna gå vidare i sorgeprocessen. Det är en högtidlig, stilla och vacker stund då de anhöriga har tillfälle att säga sina sista ord ansikte mot ansikte med den avlidne.

Bäst är att ha visning strax efter dödsfallet då den avlidnes utseende fortfarande är oförändrat. Om vi anser att det ej är tillrådigt med visning för öppen kista så upplyser vi Er om det. Men Ni bestämmer själv om Ni vill se den avlidne. I vissa fall väljer en del att ha en sista hälsning vid en stängd kista för den närmaste familjen.

Det finns även de som föredrar att inte ha någon form av visning alls utan föredrar att komma ihåg den anhöriga som den var i livet.