Sök på vår hemsida

Traditionellt brukar den sörjande familjen lägga upp en tackannons i tidningen. Ett tack till dem som hedrat minnet av den avlidne, skickat blommor, ringt, skrivit brev, gett gåvor i samband med begravningen m.m. Antingen sätter man in en annons eller ringer personligen och tackar eller skickar tackkort. Behöver Du hjälp med att utforma en tackannons eller vill att vi ska skicka ut tackkort så gör vi på Evighetens Vila gärna det. I vissa fall då man kanske inte har kontaktuppgifter till alla och kanske saknar finansiella medel för annons så kan man även skriva ett par rader på programmet för begravningen och tacka där. Alternativt att göra en tackannons digitalt och sprida ut den på sociala medier. Det finns många olika lösningar Du bestämmer själv.