Direktkremering

Varför välja direktkremering?

Orsakerna varierar till varför man väljer en direktkremation. Ibland är det en önskan från den avlidne, i en del fall har någon form av inofficiell ceremoni redan skett eller att det kan vara tidsaspekter, oenighet bland de anhöriga eller att ceremonin ska ske på annan ort vid senare tillfälle.

Ni kan känna er trygga när ni anlitar oss på Evighetens Vila Begravningsbyrå till att utföra direktkremering. Vi tar oss till bårhuset med vår begravningsbil och bäddar ner den avlidne i sin kista. Sedan åker vi tillsammans i värdighet med begravningsbilen till krematoriet där vi lämnar över kistan för kremering.

Efter kremationen ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för gravsättning av askan/urnan i det gravskick ni väljer.

Direktkremering

En begravning utan ceremoni

Tiderna förändras och med dem måste vi anpassa oss efter dess nya behov som uppstår. Statistiken säger att ca. 5 procent, vilket motsvarar ungefär årligen 4500 av alla begravningar som sker i Sverige hålls utan någon ceremoni.

Direktkremering är en begravning utan ceremoni. Numera är det allt vanligare att det finns önskemål nedtecknat från de avlidna om en s.k. ”direktkremation”. I många fall har man redan haft en inofficiell samling av de anhöriga för avskedstagande av den avlidna, t.ex. på ett boende där personen avlidit. I vissa fall ber man även en präst närvara vid detta tillfälle. Då man redan haft en inofficiell ceremoni och känner att detta var tillräckligt så kan en direktkremation bli aktuellt.

 

planera sin egen begravning

direktkremation ibland ett önskemål

Man kan själv planera sin egen begravning genom att fylla i Evighetens Arkiv. De som väljer direktkremering till sig själv, gör det oftast för att inte belasta sina släktingar. I andra fall kan det vara en avlägsen släkting som du som anhörig knappt känt till och plötsligt fått ålagt att du ska ombesörja en begravning åt. 

En annan kategori är personer i samhällets utkant, som inte har haft kontakt med sina barn eller släktingar, som begravs utan ceremoni genom direktkremering.

hur går direktkremation till

steg för steg

Efter att skatteverket utfärdat tillstånd om gravsättning / kremation, kommer vi till bårhuset, sveper den avlidna i svepskjorta. Därefter bäddas kroppen ner i kistan som är inredd med liggunderlag, kudde och täcke.
Sedan åker vi tillsammans på den sista resan i värdighet med begravningsbilen till krematoriet.

Vid kremationen förs kistan med kroppen in i en stor krematorieugn som håller en temperatur på ungefär 800-1000 grader. Kistan är en del av och hjälper till vid förbränningsprocessen. Det tar i vanliga fall ca 60-90 minuter att omvandla både kista och kropp till aska.

ingen risk för att få fel aska

krematoriet har fasta rutiner

För att inte blanda ihop askan med någon annans, läggs det en brandsäker keramisk bricka på kistan innan den förs in i ugnen. Efteråt samlas askan ihop och läggs i en askkartong eller urna som sedan förvaras på krematoriet tills askan kvitteras ut för att föras vidare till gravsättning. Gravsättning kan ske genom att askan sprids ut eller gravsätts på annat sätt, t.e.x minneslund. I Sverige är det inte tillåtet att förvara askan hemma.

Metallrester från exempelvis proteser o.s.v. samlas för att återvinnas. När askan blivit gravsatt, skickar kyrkogårdsförvaltningen ett brev om detta till de anhöriga.

Gravsättning

i Minneslund eller spridning av askan

Finns en familjegrav, kan askan gravsättas där efter en direktkremation men då tillkommer det en kostnad för urna. Annars är den vanligaste gravsättningen i samband med direktkremering i minneslund. En minneslund är en plats utan gravmarkör där askan grävs ner i jorden eller sprids för vinden. Man får inte närvara vid askans gravsättning eftersom minneslund är en anonym gravplats. Förutom minneslund kan askan spridas i naturen eller till havs. Till det måste man ansöka om tillstånd från länsstyrelsen. Som anhörig kan man t.ex. åka ut på Öresund och sprida askan. 

lotus
Evighetens Vila Begravningsbyrå blomstrande körsbärsträd

Direktkremering kostar 5 700kr

Om du väljer Evighetens Vila

Ni kan boka direktkremering via vårt formulär. Känns det besvärligt eller om ni har några frågor går det bra att ringa oss utan extra kostnad på:

042 – 366 066

I en direktkremation ingår följande tjänster:

  • Dödsfalls och släktutredningsintyg
  • Fullmakt direktkremation
  • Gravsättningsintyg minneslund
  • Bokning av kremering
  • Kista (Avliden max 115kg)
  • Svepning i svepskjorta
  • Kistläggning
  • Transport med begravningsbil till Krematorium
  • Askkartong avsedd för minneslund
  • Gravsättning i minneslund

Vi utgår från Fleninge, (Helsingborgs kommun) där 4 mil sammanlagd färd ingår. Därefter tillkommer 140 kr per mil för ytterligare körsträcka.

Kremering

måste ske inom 30 dagar från dödsdatum

En kremering alternativt annan gravsättning ska enligt Svensk lag äga rum inom 30 dagar från dödsdatum. Efter kremering har man upp till ett år på sig att bestämma sig om gravsättning. Det är viktigt att tänka igenom vilken gravsättning som den avlidne skulle vilja ha. I största möjligaste mån skall man följa den avlidnes önskemål enligt testamente eller framtidsfullmakt så länge det är praktiskt genomförbart.

Det är viktigt att man tillfrågat de närmsta anhöriga hur de vill att begravningen ska gå till. Direktkremering kan inte ske innan samtliga dödsbodelägare är överens. Uppgift om vilka som är dödsbodelägare finns i dödsfalls och släktutredningsintyg som utfärdas av Skatteverket vid dödsfall.

soluppgang

Direktkremering

Kontakta Evighetens Vila för hjälp med direktkremering

Kampanj

UPp Till 25% på gravstensrenovering

Evighetens vila begravningsbyrå har lågsässonserbjudande på gravstensrenovering. *Gäller endast bokningar gjorda innan mars 2020.

Scroll to Top