Direktkremering

Varför välja direktkremering?

Orsakerna varierar till varför man väljer en direktkremering. Ibland är det en önskan från den avlidne, i en del fall har någon form av inofficiell ceremoni redan skett eller att det kan vara tidsaspekter, oenighet bland de anhöriga eller att ceremonin ska ske på annan ort vid senare tillfälle.

Ni kan känna er trygga när ni anlitar oss på Evighetens Vila begravningsbyrå till att utföra en begravning via direktkremation.

Evighetens Vila utför direktkremation i Helsingborg med omnejd.

Direktkremation

En begravning utan ceremoni

Tiderna förändras och med dem måste vi anpassa oss efter dess nya behov som uppstår. Statistiken säger att ca. 5 procent, vilket motsvarar ungefär årligen 4500 av alla begravningar som sker i Sverige hålls utan någon ceremoni.

Direktkremering är en begravning utan ceremoni. Numera är det allt vanligare att det finns önskemål nedtecknat från de avlidna om en s.k. ”direktkremation”. I många fall har man redan haft en inofficiell samling av de anhöriga för avskedstagande av den avlidna, t.ex. på ett boende där personen avlidit. I vissa fall ber man även en präst närvara vid detta tillfälle. Då man redan haft en inofficiell ceremoni och känner att detta var tillräckligt så kan en direktkremation bli aktuellt.

 

Evighetens Vila Begravningsbyrå Direktkremering
Evighetens Vila Begravningsbyrå blomstrande körsbärsträd

Direktkremering 5 700kr

med Evighetens Vila

Direktkremering kan bokas via vårt formulär. Känns det besvärligt eller om ni har några frågor kan ni ringa oss utan extra kostnad på: 042 – 366 066

I en direktkremation ingår följande tjänster:

  • Dödsfalls och släktutredningsintyg
  • Fullmakt direktkremation
  • Gravsättningsintyg minneslund
  • Bokning av kremering
  • Kista (Avliden max 115kg)
  • Svepning i svepskjorta
  • Kistläggning
  • Transport med begravningsbil till Krematorium
  • Askkartong avsedd för minneslund
  • Gravsättning i minneslund

Vi utgår från Fleninge, (Helsingborgs kommun) där 4 mil sammanlagd färd ingår. Därefter tillkommer 140 kr per mil för ytterligare körsträcka.

hur går en kremation till?

steg för steg

Först efter att skatteverket utfärdat tillstånd om gravsättning / kremation, åker vi till bårhuset.

Är den avlidne inte är klädd, klär vi värdigt på en svepskjorta. Därefter bäddas kroppen ner i kistan som är inredd med liggunderlag, kudde och täcke.
Sedan åker vi tillsammans på den sista resan i begravningsbilen till krematoriet.

Vid kremationen förs kistan med kroppen in i en stor krematorieugn som håller en temperatur på ungefär 800-1000 grader. Det tar i vanliga fall ca 60-90 minuter att omvandla både kista och kropp till aska.

Efter kremeringen ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för gravsättning av askan/urnan i det gravskick ni väljer.

Avliden släkting på distans

Evighetens Vila hjälper dig till att få avslut

De som väljer direktkremering till sig själv i sitt testamente gör det många gånger för att inte belasta sina släktingar.

Det finns även fall där en avlägsen släkting avlidit där man som enda anhörig plötsligt fått ålagt att ordna en begravning.

En annan kategori är personer i samhällets utkant, som inte har haft kontakt med sina barn eller släktingar, som begravs utan ceremoni genom direktkremering.

Gravsättning

i Minneslund eller spridning av askan

Finns en familjegrav, kan askan gravsättas där efter en direktkremation men då tillkommer det en kostnad för urna. Annars är den vanligaste gravsättningen i samband med direktkremering i minneslund. En minneslund är en plats utan gravmarkör där askan grävs ner i jorden eller sprids för vinden. Man får inte närvara vid askans gravsättning eftersom minneslund är en anonym gravplats. Förutom minneslund kan askan spridas i naturen eller till havs. Till det måste man ansöka om tillstånd från länsstyrelsen. Som anhörig kan man t.ex. åka ut på Öresund och sprida askan. 

lotus

ingen risk för att få fel aska

krematoriet har fasta rutiner

För att inte blanda ihop askan med någon annans, läggs det en brandsäker keramisk bricka på kistan innan den förs in i ugnen. Efteråt samlas askan ihop och läggs i en askkartong eller urna som sedan förvaras på krematoriet tills askan kvitteras ut för att föras vidare till gravsättning. Gravsättning kan ske genom att askan sprids ut eller gravsätts på annat sätt, t.e.x minneslund. I Sverige är det inte tillåtet att förvara askan hemma.

Metallrester från exempelvis proteser o.s.v. samlas för att återvinnas. När askan blivit gravsatt, skickar kyrkogårdsförvaltningen ett brev om detta till de anhöriga.

Kremering

måste ske inom 30 dagar från dödsdatum

En kremering alternativt annan gravsättning ska enligt Svensk lag äga rum inom 30 dagar från dödsdatum. Efter kremering har man upp till ett år på sig att bestämma sig om gravsättning. Det är viktigt att tänka igenom vilken gravsättning som den avlidne skulle vilja ha. I största möjligaste mån skall man följa den avlidnes önskemål enligt testamente eller framtidsfullmakt så länge det är praktiskt genomförbart.

Det är viktigt att man tillfrågat de närmsta anhöriga hur de vill att begravningen ska gå till. Direktkremering kan inte ske innan samtliga dödsbodelägare är överens. Uppgift om vilka som är dödsbodelägare finns i dödsfalls och släktutredningsintyg som utfärdas av Skatteverket vid dödsfall.

soluppgang

Har du frågor om direktkremering?

gravstensrenovering

Evighetens Vila begravningsbyrå utför även gravstensrenovering på plats under sommarhalvåret och när vädret tillåter.

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top