Corona och Begravningar

Coronaviruset - Covid-19

Ingen har missat den globala pandemin som Coronaviruset Covid-19 burit med sig. Vår nya vardag med ständiga nyheter om smittspridningen av Corona har förändrat en hel del – även gällande begravningar.

Kraftiga begränsningar har införts på antalet begravningsgäster och minnesstunder får skjutas upp till framtiden.

Men det går fortfarande att hålla begravningar.

Personer utanför familjen såsom vänner och bekanta ombeds dock överväga att sända en blomma istället för att gästa begravningen för att minimera risken för smittspridning.

Begravningar

för anhöriga som gått bort i corona

Du behöver inte ställa in begravningen för anhörig som gått bort på grund av covid-19. Det finns fortfarande möjlighet att hålla ceremonin. Däremot måste vi som begravningsbyrå förhålla oss till väldigt strikta regler kring hanteringen av den avlidne.

Många tror att det är tvunget att utföra en kremation, men så är inte fallet. Det är i skrivande stund ännu tillåtet att hålla begravningar över kista. Det som däremot inte går är att ha öppen kista eller visning av avlidna – varken på sjukhus eller i kyrkans lokaler – då avlidna i covid-19 ska förvaras i dubbla svepsäckar, sk. bodybags.

Locket till kistan får under inga omständigheter öppnas pga. smittorisk.

Många församlingar inom Svenska kyrkan sätter dock ett lägre antal för hur många personer som får närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan varje församling sätter sina egna regler som vi måste förhålla oss till.
 
Det betyder att när max antal personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen. Denna restriktion omfattar även begravningsceremonier som hålls utomhus samt efterföljande minnesstunder.
 
Evighetens Vila Begravningsbyrå och Coronaviruset
Evighetens Vila Begravningsbyrå begravningsbil

gäst på begravning

i pandemitider

Folkhälsomyndigheten föreskriver i skrivande stund att folksamlingar över 50 personer ej får förekomma, detta antal kan komma att förändras med kort varsel.

Dessa föreskrifter följs i olika kapell och kyrkor för begravningar. Dock kan en del församlingar ha snävare begränsningar. Det är upp till dem att bestämma maxantalet för deras lokaler. I småkyrkor kan begränsningen exempelvis ligga på maximalt 15 gäster inomhus och 50 gäster utomhus. En del flyttar ut aktiviteterna för att undvika smittspridning så mycket som det går.

Begravningar gästas ofta av äldre personer som befinner sig i riskgruppen.  Därför är det viktigt att du som känner symptom eller misstänker att du kan vara smittbärare INTE  närvarar som begravningsgäst. 

Tvätta händerna noga, ta inte i hand, pilla dig inte i ansiktet och håll två meters avstånd till nästa person.

I de fall det står i dödsannonsen att ”begravning sker inom familjen” eller liknande formulering betyder att de anhöriga önskar minimera antalet besökare. Vänligen respektera detta.

Minnesstunder brukar numera skjutas upp på framtiden.

om man vill hålla begravningen

senare än 30 dagar

En del väljer att göra en direktkremation för att sedan hålla begravningen vid senare tillfälle och kanske inte behöva tumma på antalet besökare då. Lagen i Sverige säger att en avliden måste antingen begravas eller kremeras inom 30 dagar.

Du som anhörig har ett år på dig från dödsdatum att gravsätta askan. Därför väljer en del att hålla ceremonin över urna vid senare tillfälle då pandemin förhoppningsvis blåst över så att man även kan hålla en minnesstund.

Att hålla begravning över urna möjliggör dessutom att kunna ha det ute i en paviljong eller t.ex. i den egna trädgården eller på mer svåråtkomliga platser där en begravning med kista varit omöjlig.

Evighetens Vila Begravningsbyrå begravning kring urna
Evighetens Vila Begravningsbyrå blomstrande körsbärsträd

Direktkremering kostar 5 700kr

Om du väljer Evighetens Vila

Ni kan boka direktkremering via vårt formulär. Känns det besvärligt eller om ni har några frågor går det bra att ringa oss utan extra kostnad på:

042 – 366 066

I en direktkremation ingår följande tjänster:

  • Dödsfalls och släktutredningsintyg
  • Fullmakt direktkremation
  • Gravsättningsintyg minneslund
  • Bokning av kremering
  • Kista (Avliden max 115kg)
  • Svepning i svepskjorta
  • Kistläggning
  • Transport med begravningsbil till Krematorium
  • Askkartong avsedd för minneslund
  • Gravsättning i minneslund

Vi utgår från Fleninge, (Helsingborgs kommun) där 4 mil sammanlagd färd ingår. Därefter tillkommer 140 kr per mil för ytterligare körsträcka.

Transport av avlidna till och från andra länder

gäller även kremerat stoft i urna

Flygtransporter är kraftigt begränsade i tider av global pandemi. Det innebär kraftiga förseningar i transporter av avlidna till och från andra länder, vilket då måste ske med marktransport.

I skrivande  stund kan inrikestransporter utföras obehindrat och är inte påverkade av Coronaviruset Covid-19.

Vi ber er kontakta oss om ni har frågor kring transport av avliden utomlands.

Evighetens Vila Begravningsbyrå Transport av avliden

Direktkremering

Vi på Evighetens Vila Begravningsbyrå hjälper dig och dina anhöriga att få ett värdigt avslut.

Kampanj

UPp Till 25% på gravstensrenovering

Evighetens vila begravningsbyrå har lågsässonserbjudande på gravstensrenovering. *Gäller endast bokningar gjorda innan maj 2020.

Scroll to Top