Sök på vår hemsida

kistbarare

 

När vi bisätter en avliden så är vi alltid två personer för att säkerställa en värdig behandling. I de fall då den avlidne är särskilt kraftig eller om Ni beställt en massiv kista så kan det ibland krävas fler bärare. Om Du själv önskar bära går det bra annars ordnar vi med fler bärare till en extra kostnad. 

Om kistan vid begravningsceremonin ska bäras ut till gravplatsen och Ni vill att detta ska ske med sk kistbärare så går det att antingen välja ut anhöriga som vill hjälpa till att bära och finns det ingen så ordnar vi kistbärare till en extra kostnad. För att säkerställa en värdig hantering brukar antalet vara totalt sex kistbärare.