Sök på vår hemsida

Jordbegravning är det traditionella begravningssättet, så har vi gjort i oändlig tid men samtidigt fanns inte så många andra alternativ förr i tiden. Jordbegravning är att begrava hela kistan i en grav. De anhöriga kan antingen ta farväl inne i kyrkan/kapellet vid kistan eller följa med ut och se när kistan sänks ner i marken. Det har blivit mer ovanligt att följa kistan ut då det känns väldigt tungt och ibland obehagligt. Avsked i kyrka/kapell eller kring graven bestämmer beställaren själv i övrigt går man efter det program som bestämts. Ska kistan bäras ut till gravplatsen får man tänka på att det behövs totalt sex bärare till detta. De närmst anhöriga ska enligt tradition bära kistan i huvudändan, finns det ingen som kan eller vill bära får vi hyra in bärare för runt 1000:-/person. Saknas enstaka bärare hyr vi enbart in de som behövs för att fylla upp antalet. Är begravningen enligt Svenska kyrkans ordning så finns det ibland i vissa församlingar ett bärarlag för utlåning.

För att se ut en gravplats så bokar man tid med kyrkogårdsförvaltningens expedition, vanligtvis har de tiden 10 på morgonen för att visa gravplatser på de olika kyrkogårdarna. Vill Ni även ha hjälp med detta så ordnar vi självklar med det. När Ni sett ut en passande gravplats så skriver man papper på det med kyrkogårdsförvaltningen. Där framgår det vem som är huvudansvarig för skötsel, gravplatsens läge, hur länge man har platsen och avtal för eventuell skötsel som kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda (mot ersättning)  

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066