Sök på vår hemsida

Vanligast är att begravning hålls i kyrkor, kapell och ceremonihallar. Begravningsakten eller begravningsceremonin går faktiskt att hålla på många platser, det finns inga regler för det. Man kan till exempel hålla begravningen i naturen, på sjukhem, sommarstället, folkets hus och i trädgården m.m. Det man bör ta hänsyn till är att det ska gå att ta dit kistan på ett värdigt och säkert sätt. Har man begravningen med urna så är det enklare att hålla begravningen på mera svåråtkomliga ställen. Det är den avlidnes önskemål och de anhöriga som bestämmer hur det ska gå till. Ibland är det lättare att avdramatisera döden och verkligen komma ihåg den avlidne för ett sista farväl på detta sätt, samt göra avskedet till ett vackert minne.

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066