Sök på vår hemsida

Hur gör man då med sociala medier? Många tänker inte på att de lämnar digitala fotspår efter sig och att det ibland kan vara bökigt att ta bort eller göra om konton på sociala medier när man går bort. Här under följer lite information om de vanligaste sociala medierna. Det är faktiskt inte alla konton som går att ta bort av anhöriga.

Vill Du som anhörig ta bort eller omvandla ett konto på egen hand så förser vi på Evighetens Vila Er med dokument. Dessa styrker din rätt som efterlevande och/eller person med rätt att handha dödsboet samt papper som intygar att den avlidne Du representerar faktiskt är död. 

Vill Du som anhörig att vi på Evighetens Vila sköter den digitala saneringen på sociala medier så gör vi gärna det. Då får Du som närmast anhörig skriva på en fullmakt att vi representerar dödsboet och så tar vi hand om det som går att göra. 

Facebook låter oss bestämma vem som får hantera eller stänga ner kontot efter att man avlidit. Under "Allmänna kontoinställningar", "Hantera konto" kan du också välja en efterlevande kontaktperson, någon som du vill ska hantera ditt konto när du avlidit. Denna person kan inte skriva inlägg i ditt namn, se dina meddelanden men till viss del administrera kontot.

Anhöriga till avliden har två möjligheter. 

Alternativ 1. Minneskonto: Profilsidan kan göras om till en minnessida där närmast sörjande kan minnas den avlide samt lämna hälsningar. Facebook vill att en anhörig skickar in ett dödsbevis. Profiler omgjorda till minneskonto har kvar innehållet som den avlidna delat: bilder och videos, men ingenting går att ändra på.

Alternativ 2. Radera kontot: Anhöriga som kan intyga rätten att sköta dödsboet kan begära att ett Facebook-konto tas bort . Registrerade kontaktpersoner kan också begära borttagning av ett konto. All information raderas då och sidan tas bort  

Instagram fungerar som Facebook. Instagram ger inte anhöriga tillgång till kontot eller innehållet. Anhöriga kan anmäla en avliden persons Instagram-konto och få det omgjort till minnessida. Till detta krävs dödsbevis. Anhörig som kan styrka rätten att handha dödsboet kan också begära att ett konto tas bort.

Twitter-konton stängs ner efter en längre tids inaktivitet. Anhöriga kan välja att inaktivera den avlidnes konto genom att fylla i ett särskilt formulär. Twitter ger inte någon åtkomst till kontot. På begäran av anhöriga kan de dock radera bilder och videos.

Snapchats konton stängs högst troligt ner efter inaktivitet. Men vill Du vara helt säker på att kontot försvinner måste Du ha inloggning alternativt om den avlidne själv raderat kontot innan dödsfallet.

Whatsapp-konton kan enligt vad som framgår på företagets hemsida endast raderas från meddelandeappen i inloggat läge. Whatsapp uppger också att de inte kan radera en användares konto. Så även där måste Du ha inloggningsuppgifterna. 

Google och Youtube har många tjänster, t.ex. Youtube, Gmail och Blogger. Genom  Inactivate Account Manager kan du bestämma vem som får tillgång till kontot om Du går bort. Anhöriga kan välja att ta bort kontot, det krävs då dödsattest och intyg på vem som företräder dödsboet.

Kontakta Evighetens Vila Begravningsbyrå
Vi finns här för dig.
Öppet helgfria vardagar mellan 09:00-16:00 eller efter överrenskommelse.
Vi har jour dygnet runt!

Tel: 042-366 066