Begravning utomlands

Begravning utomlands

Att ordna en begravning utomlands kräver många förberedelser. Vi på Evighetens Vila bidrar gärna med kunskap och våra erfarenheter för att hjälpa dig på bästa sätt genom denna svåra process.

Evighetens Vila hjälper dig navigera genom hela förloppet. Vi tar hand om allt det viktiga som behövs gällande dokumentation, intyg, kontakter med myndigheter, ambassader eller konsulat. Dessutom sköter vi all logistik kring transporten.

Många som kontaktat oss på Evighetens Vila vill få reda på hur det går till att begrava en avliden anhörig i sitt hemland. Det är dock väldigt få som faktiskt genomför transporten utomlands. Största anledningen till att man i slutändan trots allt väljer att begrava sin avlidne i Sverige, är för att det blir för stora kostnader att bära för de efterlevande.

Kostnaden för transport utomlands

börjar på 30 000 SEK.

En transport av avliden till utlandet är en omfattande process. Det kräver mycket praktiskt och administrativt arbete.

Hos oss på Evighetens Vila är det många gånger billigare att boka transport med begravningsbil inom Europa än att boka flyg, då kostnaden för flyget går efter vikt och kan bli väldigt dyrt.

Tillåter den avlidnes religion, är ett alternativ kremera och transportera kvarlevorna i urna. En urntransport kostar ungefär lika mycket som en vanlig flygbiljett. Att genomföra en transport av urna är således mycket enklare och billigare. 

I begravningsavgiften vi betalar i Sverige ingår inte transport utomlands, utan det får dessvärre dödboet eller beställaren själv bekosta.

Evighetens Vila Begravningsbyrå Transport Utomlands
Evighetens Vila Begravningsbyrå begravningsbil

Att tänka på

Vid begravning utomlands
  • Transport måste ske i kista med zinkinsats för att förhindra eventuellt läckage eller smittspridning.
  • Ska den avlidne transporteras i varmt klimat, bör denne balsameras innan transport.
  • Begravningsavgiften täcker inte begravning utomlands.
  • När man ska transportera en kista utomlands krävs det en formell mottagare av kistan innan den anländer. Mottagarens namn och personnummer måste anges tillsammans med ett telefonnummer. Mottagaren måste kunna identifiera sig när hon eller han ska hämta ut kistan.
  • Det kan ta upp till en vecka att planera och administrera en utlandstransport, då många intyg ska tas fram och hinna översättas.
  • Evighetens Vila hjälper er med nödvändiga förberedelser och kontakter med ambassader och flygbolag.

Hur kan jag själv påverka

Processen?
  • Begär ut Dödsorsaksintyg, Smittorisk-/Sanitetsintyg i original, som vi behöver och säkerställ att samma läkare som dödförklarat den avlidne omedelbart faxar eller mailar in Dödsbevis till Skatteverket för snabbare hantering. Leta reda på den avlidnes pass eller andra identitetshandlingar och ge dem till oss.
  • Anlita begravningsbyrå i hemlandet. Uppdraget kan inte påbörjas innan begravningsbyrå anlitas som kan ta emot kistan i hemlandet. Viktigt att detta är på plats innan flyg kan bokas. Ge begravningsbyrån tillgång till efterfrågade dokument och förbered dem på att ta emot kistan.
  • Arbetet med logistik, bokningar och dokumenthantering tar i vanliga fall minst 4 arbetsdagar.
  • Efter mottagarlandets ambassad utfärdat passersedel, genomförs transporten till hemlandet.
dodsbo_ekonomi
Hourglass Evighetens Vila Begravningsbyrå

Hur lång tid

Tar det?

Vi har full förståelse för att den avlidnes religion många gånger föreskriver gravsättning inom en viss tidsram. 

Evighetens Vila kan inte garantera hur lång tid ett visst uppdrag kan ta i anspråk.  Vi prioriterar dock uppdrag av denna natur och jobbar med dessa även utanför vår ordinarie kontorstid för att skynda på processen så mycket det går från vår sida.

Vore det bara upp till oss, hade vi kunnat åka iväg med begravningsbilen med en gång. Dock är detta praktiskt inte möjligt då många instanser är inblandade. T.ex läkaren kan dröja med att skicka in dödsfallsbeviset till Skatteverket, eller att postgången försenar viktiga dokument som krävs för transporten.

Vi hjälper er med transport

inom hela europa
BelgienMalta
BulgarienNederländerna
CypernPolen
DanmarkPortugal
EstlandRumänien
FinlandSlovakien
FrankrikeSlovenien
GreklandSpanien
IrlandSerbien
ItalienTjeckien
KroatienTyskland
LettlandUngern
LitauenÖsterrike
Luxemburg
Begravning Utomlands Evighetens Vila Begravningsbyrå

Transport abroad with Evighetens vila

Transportation of the deceased abroad is a comprehensive process. It requires a lot of work, in practical, administrative terms and there is a lot that needs to be prepared. At Evighetens Vila it is sometimes cheaper transporting via hearse rather than booking a flight, since the cost of the flight goes by weight. The funeral fee we pay in the Swedisk taxes does not include transportation abroad. You have to pay for this out of the funds from the estate or yourself as client.

If a deceased person is to be transported far, embalming is to be done beforehand, which also extends the time. The coffin must have a zinc insert, hermetically sealed and if the deceased is to be transported by air, the coffin must be provided with air packaging. Usually the cost of a transport abroad starts at around SEK 30000

Unless the deceased’s religion says otherwise, an alternative is to cremate the deceased and transport the ashes instead. An urn transport costs as a regular airplain ticket. Conducting a transport of the urn is much easier to obtain a permit for. However, a cremation must be performed previously, which rarely is done within 2 weeks.

Prisuppgift transport utomlands?

Scroll to Top